Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Analele Universităţii din Craiova. Seria Filologie. Limbi şi literaturi romanice

Francais

 

 

PREZENTARE

Înființată în anul 1997, revista Analele Universității din Craiova. Seria Filologie. Limbi și Literaturi Romanice este o revistă internațională care include articole și recenzii din diferite domenii ale lingvisticii și literaturii franceze și francofone, al traductologiei și didacticii în cadrul numerelor tematice sau Varia.

Editor: Editura Universitaria, Universitatea din Craiova (România)

ISSN-L1224-8150, ISSN 2601-9035

 

Periodicitate : publicație anuală

Limba de redactare a articolelor : limba franceză

 

Indexarea revistei : CNCS (B), ERIH PLUS, CEEOL

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=1224-8150&epd=-1&tv=true

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1703

Analele Universităț̦ii din Craiova. Seria Științe filologice, langues et littératures romanes | WorldCat.org

http://linguistlist.org/pubs/journals/get-journals.cfm?JournalID=17280
 

Contact

Adresa electronică : annales.langues.romanes@gmail.com

Adresă poștală : Editura Universitaria Craiova, str. A. I. Cuza, Nr. 13, Craiova, 200585, ROMÂNIA

 

Termen pentru trimiterea articolelor: 1 septembrie 2023

Norme de redactare 

 

COMITET EDITORIAL

Comitet de redacție

Redactor șef : Daniela DINCĂ, Universitatea din Craiova (danadinca@yahoo.fr)

Secretar de redacție

Camelia   MANOLESCU, Universitatea din Craiova (cameliamanolescu@yahoo.com)

Diana OȚĂT, Universitatea din Craiova (otatdiana@gmail.com)

Membri

Alice   IONESCU, Universitatea din Craiova      

Cecilia Mihaela POPESCU, Universitatea din Craiova  

Valentina RĂDULESCU, Universitatea din Craiova  

Titela VÎLCEANU, Universitatea din Craiova  

Comitet științific

Georgiana I. BADEA, Universitatea din Timişoara (România)

Mirella CONENNA, Universitatea Aldo-Moro Bari (Italia)

Alexandra CUNIŢĂ, Universitatea din București (România)

Jean-Paul DUFIET, Universitatea din Trento (Italia)

Olga GALATANU, Universitatea din Nantes (Franța)

Jan GOES, Universitatea Artois (Franța)

Marc GONTARD, Universitatea Rennes 2 (Franța)

Jean-Claude KANGOMBA, Archives et Musée de la Littérature de Bruxelles (Belgia)

Peter KLAUS, Universitatea Liberă din Berlin (Germania)

Georges KLEIBER, Universitatea din Strasbourg (Franța)

Shoshana-Rose MARZEL, Zefat Academic College (Israel)

Salah MEJRI, Universitatea Sorbonne Paris Cité Paris 13 (Franța)

Denise MERKLE, Universitatea din Moncton (Canada)

Julia SEVILLA MUÑOZ, Universitatea Complutense din Madrid (Spania)

Antonio PAMIES, Universitatea din Granada (Spania)

Rodica POP, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (România)

Corinne WECKSTEEN-QUINIO, Universitatea Artois (Franța)

Alain RABATEL, Universitatea Claude Bernard, Lyon 1 (Franța)

Najib REDOUANE, California State University, Long Beach (Statele Unite)

Carmen MOLINA ROMERO, Universitatea din Granada (Spania)

Elena Brânduşa STEICIUC, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava (România)

Marleen VAN PETEGHEM, Universitatea din Gand (Belgia)

Alain VUILLEMIN, Universitatea Paris Est (Franța)

 

PEER-REVIEW ȘI COPYRIGHT

Această declarație de etică se bazează pe bunele practici ale Comitetului pentru Etica Publicării (COPE, 2017), precum și pe principiile COPE privind Principiile Transparenței și Cele mai Bune Practici în Publicarea Științifică și Orientările Etice.

Declarație de etică și de malpraxis 

Articolele sunt evaluate într-un proces double-blind peer review de către un Comitet științific internațional compus din personalități cu expertiză recunoscută în domeniul lor. După primirea rezultatelor evaluărilor, autorii au la dispoziție trei săptămâni pentru a-și revizui articolele în conformitate cu sugestiile evaluatorilor. Versiunea finală a articolelor trebuie trimisă la adresa de e-mail a revistei până cel târziu la 30 noiembrie.

Fișă de evaluare 

Înainte de publicarea articolului, autorii sunt invitați să semneze Declarația de autenticitate.

Declarație de autenticitate

Arhivă