Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Şcoala doctorală „ALEXANDRU PIRU”

ȘCOALA DOCTORALĂ ”ALEXANDRU PIRU” A FACULTĂȚII DE LITERE

 

 1. Cadru general

În contextul actual în care cercetarea științifică și-a câștigat statutul de motor al dezvoltării, Facultatea de Litere are determinarea de a consolida studiile doctorale în cadrul unui un adevărat şantier strategic şi operaţional pentru a ajunge la o formare universitară eficientă care să pună în evidenţă imperativul actual de adaptare rapidă la noul mediu științific şi cultural globalizat.

 

 1. Scurt istoric

Școala doctorală „Alexandru Piru” a Facultății de Litere a fost înființată în anul 2005. Între anii 2012 și 2014, în urma restructurării studiilor doctorale din Universitatea din Craiova, școala doctorală de la Facultatea de Litere a intrat în componența Școlii doctorale de științe socio-umane. Din anul 2014, s-a revenit la structura inițiala, Școala doctorală „Alexandru Piru” de la Facultatea de Litere.

Tradiția studiilor doctorale la Facultatea de Litere este foarte îndelungată, ea începe în anul 1968 cu primul conducător de doctorat, Alexandru Piru. Personalitate marcantă a culturii românești, Alexandru Piru a fost fondatorul și decanul Facultății de Litere, înscriind facultatea noastră pe harta învățământului filologic academic românesc. În memoria acestei mari personalități, determinante pentru devenirea noastră, școala noastră doctorală este onorată de a-i purta numele. Alexandru Piru, primul nostru conducător de doctorat, a fost urmat, în perioada 1971-1974, de celebrul profesor de literatură franceză, Constantin D. Papastate.

În anul 1990, activitatea doctorală a fost reluată cu doi conducători de doctorat, prof.univ.dr. Eugen Negrici și prof.univ.dr. George Sorescu, pentru ca, de atunci, dinamica studiilor doctorale să cunoască un avânt deosebit.

Școala doctorală „Alexandru Piru” s-a bucurat de-a lungul timpului, de experiența a peste 20 de mari nume ale culturii filologice românești și europene, pe care ne facem o datorie de credință de a-i aminti: Marin Beșteliu, Flora Șuteu, Sergio Zoppi, Maria Iliescu, Irina Mavrodin, Katalin Dumitrașcu, Ion Toma, Ioana Murar, Ovidiu Ghidirmic.

Conducătorii de doctorat de astăzi (Felicia Bărbuți Burdescu, Emil Sîrbulescu, Victor Olaru, Titela Vîlceanu, Nicu Panea, Cătălin Ghiță, Silvia Pitiriciu, Emilia Parpală Afana, Gabriela Rusu Păsărin, Lelia Trocan, Cristiana-Nicola Teodorescu, Mihaela Popescu, Cecilia Condei,) duc mai departe interesul și pasiunea pentru studiile doctorale, cu credința că cercetarea științifică este calea care duce către progres.

Pasionați de cercetare, de o rară generozitate umană și intelectuală, convinși de capacitatea tinerei generații de filologi de a se apleca cu pasiune asupra studiului și de a găsi răspunsuri pertinente la întrebările care ne frământă, conducătorii de doctorat de la Școala doctorală „Alexandru Piru” nu fac altceva decât să confirme spusele Gaston Bachelard (Formarea spiritului științific, 1938) :« Pentru un spirit științific, orice cunoaștere este un răspuns la o întrebare. Dacă nu există întrebare, nu poate exista cunoaștere științifică. Nimic nu merge de la sine. Nimic nu este dat de-a gata. Totul se construiește ». Și pentru că suntem cu adevărat o „școală”, acest răspunsurile nu pot fi găsite decât împreună, echipa fiind forța de care cu toții beneficiem.

 

 1. Domenii de specialitate și direcții de cercetare

 

 1. Infrastructura Școlii doctorale „Alexandru Piru”

            Școala doctorală „Alexandru Piru” se bucură de o infrastructură acer îi permite desfășurarea une activități de cercetare performante, oferind tinerilor cercetători cele mai bune condiții de studiu:

 

 1. Organigrama Școlii doctorale „Alexandru Piru”

 1. Conducători de doctorat:
 • Prof.univ.dr. Felicia BURDESCU
 • Prof.univ.dr. habil. Cecilia CONDEI
 • Prof.univ.dr. habil. Cătălin GHIȚĂ
 • Prof.univ.dr. habil. Victor OLARU
 • Prof.univ.dr. Nicu PANEA
 • Prof.univ.dr. habil. Emilia PARPALĂ AFANA
 • Prof.univ.dr. habil. Silvia PITIRICIU
 • Conf.univ.dr. habil. Cecilia Mihaela POPESCU
 • Conf.univ.dr.habil. Gabriela RUSU
 • Prof.univ.dr. Emil SÎRBULESCU
 • Prof.univ.dr. Cristiana TEODORESCU
 • Prof.univ.dr. Lelia TROCAN
 • Conf.univ.dr.habil. Titela VÎLCEANU
 1. Studenții-doctoranzi înmatriculați în ultimii 5 ani:

 1. Doctorate în cotutelă

            Convinși că, aşa cum spunea Bachelard, „nimic nu predispune mai mult la conformism decât lipsa de formare adecvată”, Școala doctorală „Alexandru Piru” este permanent preocupată de extinderea colaborărilor cu universități de prestigiu din spațiul european, oferind studenților posibilitatea de studii doctorale în cotutelă:

8.1. Dinamică numărului de doctorate în cotutelă

8.2. Universități partenere

Universitatea parteneră

Ţara

Université Paris IV Sorbonne

Franţa

Université de Limoges

Franţa

Université Nice Sophia Antipolis

Franţa

Université Paris Ouest Nanterre la Défense

Franţa

Université de Bourgogne, Dijon

Franţa

Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

Franța

Université Aix Marseille

Franţa

Université de Liège

Belgia

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

Franța

 

 1. Manifestări științifice ale doctoranzilor

            Oferirea cadrului necesar pentru valorizarea și diseminarea rezultatelor cercetărilor tinerilor studenți doctoranzi constituie una dintre preocupările noastre fundamentale, atelierele doctorale, Journées de réflexion, Colocviul Internațional al Școlii doctorale “Alexandru Piru”, Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară, constituind o permanență a activității noastre.

 1. Informaţii practice privind cursurile doctorale:

În cadrul perioadei de formare, Școala doctorală Alexandru Piru oferă cursuri de metodologie a cercetării științifice, literatura română și engleză, lingvistică română, franceză și engleză, antropologie culturală și folclor.