Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Analele Universităţii din Craiova. Seria Filologie. Limbi şi literaturi romanice

Analele Universităţii din Craiova. Seria Științe filologice. Langues et Littératures Romanes

Informații generale   Comitet științific   Comitet de redacție   Francais

Apel număr următor   Norme de redactare   Fișa de evaluare   Declarație de autenticitate   Arhiva

 

 

Fondată în 1997, revista Analele Universității din Craiova. Seria Științe filologice. Langues et Littératures Romanes [Annales de l’Université de Craiova. Série Langues et Littératures Romanes] face parte din categoria publicațiilor destinate schimburilor naționale și internaționale. Revistă specializată de limba și literatura franceză, ea reunește articole ale universitarilor și ale cercetătorilor din lumea întreagă, domeniile principale de cercetare fiind lingvistica, teoria şi critica literară, limbile romanice, literaturile și civilizațiile francofone, didactica și traductologia.

Publicată de editura Universitaria a Universității din Craiova (România), cu ISSN 2601-9035 / ISSN-L 1224-8150, revista a apărut inițial sub denumirea Études de linguistique et de littérature, ulterior diversificându-și tematica și colaboratorii, astfel încât azi cuprinde articole tematice de limbă, literatură, didactică şi traducere, un dosar Varia și unul de recenzii.

Articolele sunt supuse dublei evaluări anonime a comitetului științific internațional format din specialişti a căror competență în domeniu este recunoscută. După primirea evaluărilor, autorii au la dispoziție trei săptămâni pentru a-și îmbunătăți articolele conform sugestiilor evaluatorilor. Versiunea finală a articolelor trebuie să-i parvină comitetului de redacție în fiecare an, până la 30 noiembrie, la adresa electronică indicată. Revista apare anual, în primul semestru al fiecărui an.

 

 

SITE-UL REVISTEI

http://litere.ucv.ro/litere/node/131

SEDIUL EDITORIAL

str. A. I. Cuza, Nr. 13, Craiova, 200585, ROMÂNIA

E-MAIL

annales.langues.romanes@gmail.com

VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

Tipul revistei: științifică

Codul CNCSIS: 12

Clasa: B

Indexarea în baze internaționale de date

http://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-2010-1-langues-et-litteratures-romanes_41193.php
http://linguistlist.org/pubs/journals/get-journals.cfm?JournalID=17280
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=1224-8150&epd=-1&tv=true
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1703
Results for '1224-8150' [WorldCat.org] 
Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Limbi şi literaturi romanice. (eJournal / eMagazine) [WorldCat.org] 
Journal information | ERIH PLUS | NSD (hkdir.no) 
Émotions, affectivité, sentiments : formes d’expression et effets de style (nouveau numéro des Annales de l’Université de Craiova) (fabula.org)

 

PERSOANE DE CONTACT

Anda RĂDULESCU : andaradul@gmail.com

Valentina RĂDULESCU : valentfalan@gmail.com

Camelia MANOLESCU : cameliamanolescu@yahoo.com

Daniela DINCĂ : danadinca@yahoo.fr

Diana OȚĂT : otatdiana@gmail.com