Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Lectoratul de limba și cultura bulgară

    Lectoratul bulgar a fost înfiinţat în urma semnării, în anul 1975, a convenţiei de colaborare dintre Universitatea din Craiova şi Universitatea Veliko-Tîrnovo din Bulgaria. Prin urmare, lectoratul bulgar al Facultăţii de Litere al Universităţii din Craiova funcţionează din anul universitar 1975-1976, deservind studenţii şi cadrele didactice de la Facultatea de Litere şi din întreaga universitate.

  Lectoratul bulgar dispune de un fond de carte de peste 800 de volume de lingvistică, literatură, istorie, civilizaţie, dicţionare, carte tehnică etc. Beneficiază, de asemenea, de o bogată colecţie de DVD-uri si casete video. Este dotat cu un televizor, un aparat video, un aparat de multiplicat, un computer şi o imprimantă.

  Dotarea tehnologică şi biblioteca lectoratului bulgar permit desfăşurarea unei activităţi didactice de înaltă ţinută, care are ca obiective profesionale:

  • familiarizarea studenţilor cu limba, cultura şi civilizaţia bulgară;
  • familiarizarea studenţilor cu valorile literaturii bulgare, cu evoluţia curentelor estetice, a gustului şi a modificărilor intervenite în evoluţia ei;
  • cunoaşterea celor mai reprezentative texte literare din literatura bulgară;
  • însuşirea deprinderilor de traducere şi retroversiune.

  Începând din 1990, la lectoratul bulgar al Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova au funcţionat următorii lectori bulgari: Todor Balkanski (1991-1995), Bonca Ceavdakova (1995-1999), Ivan Stankov (1999-2003),  Boiceva Pavlina (2004-2005), Strahil Popov (2005-2010), Kiril Yoicev Ţancov (2010 şi în prezent).

  În lectoratul bulgar se desfăşoară următoarele activităţi:

  • cursurile facultative de limbă şi civilizaţie bulgară pentru studenţii din anii II si III.
  • manifestările anuale dedicate Zilei Naţionale a Bulgariei;
  • concursurile anuale pentru bursele la cursurile de vară ale Universităţilor din Sofia şi din Veliko-Tîrnovo.
Ziua Educaţiei şi Culturii Bulgare şi Alfabetului Chirilic, Ziua limbii bulgare în România (24 mai 2018) - galerie foto