Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

CENTRUL DE CERCETARE IDENTITĂŢI CULTURALE EUROPENE (CCICE)

Director: Prof. univ. dr. Elena Pîrvu; e-mail: elena_pirvu@outlook.com

Secretar ştiinţific: Conf.univ. dr. Anamaria Preda; e-mail: anamaria.preda21@yahoo.com

Comitetul Director:

- Prof. univ. dr. Nicu Panea; e-mail: npanea@yahoo.com;

- Prof. univ. dr. Felicia Burdescu; e-mail: fburdescu@gmail.com;

- Conf. univ. dr. Ion Buzera; e-mail: ibuzera@hotmail.com;

- Conf. univ. dr. Constantin Cicort; e-mail: constantincicort@gmail.com.

- Lect. univ. dr. Mihaela Cecilia Popescu; e-mail: cecilia99_ro@yahoo.com;

 

 

Bazele Centrului de Cercetare Identităţi culturale europene (CCICE) au fost puse în data de 14.04.2014, prin asocierea a şase centre precedente: Centrul de cercetare a identităţilor lingvistice şi culturale europene, Centrul de cercetare “Limba română în context romanic şi balcanic”, Centrul de lingvistică românească aplicată, Centrul de cercetare a literaturii române din secolul al XX-lea, Centrul de cercetare Actualitatea culturii tradiţionale în zonele românofone din nord-estul Bulgariei şi din sud-estul Serbiei (zona Timocului) şi Centrul de cercetare ştiinţifică şi de creaţie artistică în domeniul artelor spectacolului, care continuă să funcţioneze ca direcţii de cercetare.

Adresa de contact: identitati_ucv@yahoo.com