Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Metodologia organizarii concursului de admitere la FACULTATEA DE LITERE

REGULAMENT DE ADMITERE

 

CICLUL1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

DOMENII DE SPECIALIZARE :

 

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ,

LIMBI MODERNE APLICATE

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE este între 16 – 22 iulie, 2010

AFIŞAREA REZULTATELOR se face pe data de 24 iulie, 2010.

 

Examenul de admitere la specializările Limbă şi Literatură, Limbi Moderne Aplicate, Ştiinţe ale Comunicării se desfăşoară conform Regulamentului de Admitere pe Universitate şi metodologiei specifice Facultăţii de Litere şi domeniului de specializare.

 

În domeniile Limbă şi Literatură, Limbi Moderne Aplicate, Ştiinţe ale Comunicării admiterea se desfăşoară pe bază de dosar. Criteriile de admitere sunt următoarele – media aritmetică dintre media de la bacalaureat şi media anilor de studiu. În cazul în care există 2 sau mai multe medii egale, se aplică criterii de departajare, şi anume,  media pe anii de studiu, media la examenul de bacalaureat şi media de la limba şi literatura română din ultimul an de liceu.

 

DOMENIUL ARTE

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE este între 16 şi 22 iulie, 2010

CONCURSULDE ADMITERE 23 – 25 iulie, 2010

AFIŞAREA REZULTATELOR la 26 iulie, 2010

 

În domeniul ARTE, se dă concurs de admitere care constă dintr-o etapă eliminatorie, candidaţii rămaşi în concurs fiind supuşi unei a doua probe care este notată de la 10 la 1.

În cazul în care există 2 sau mai multe medii egale, se aplică criterii, de departajare, şi anume  media anilor de studiu, media la examenul de bacalaureat şi media de la limba şi literatura română din ultimul an de liceu.

 

CICLUL 2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

DOMENII DE SPECIALIZARE

 

LIMBI ŞI LITERATURI

 Admiterea la ciclul masteral se face prin probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica masterului. Criterii de departajare sunt media anilor de studiu, media de la examenul de licenţă/nota la lucrarea de licenţă.

 

ARTE

Admiterea se face prin examen de admitere. În cazul în care există medii egale, se aplică criterii de departajare, adică, media anilor de studiu, media de la examenul de licenţă/nota la lucrarea de licenţă.

 

 

ADMITERE   IULIE 2010

Ciclul I. Studii universitare de licenţă – locuri pe specializări

 

Litere

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea Nr. locuri Criterii de admitere Criterii de departajare
B T
Litere Limbă şi literatură Limba şi literatura română şi o limbă şi literatură străină ( la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană ) ZI, 3 ani, 180 credite 83 100 Medie bacalaureat -50%Medie ani de studiu -50% Criteriul 1-Medie ani de studiu
Criteriul 2-Medie examen de bacalaureat
Criteriul 3-Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu
Litere Limbă şi literatură Limba şi literatura română şi o limbă şi literatură străină ( la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană ) ID, 3 ani, 180 credite - 150 Medie bacalaureat -50%Medie ani de studiu -50% Criteriul 1-Medie ani de studiu
Criteriul 2-Medie examen de bacalaureat
Criteriul 3-Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu
Litere Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză şi o limbă şi literatură străină ( la alegere: franceză, germană, spaniolă, italiană ) ZI, 3 ani, 180 credite 45 125 Medie bacalaureat -50%Medie ani de studiu -50% Criteriul 1-Medie ani de studiu
Criteriul 2-Medie examen de bacalaureat
Criteriul 3-Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu
Litere Limbă şi literatură Limba şi literatura franceză şi o limbă şi literatură străină ( la alegere: engleză, germană, spaniolă, italiană ) ZI, 3 ani, 180 credite 25 30 Medie bacalaureat -50%Medie ani de studiu -50% Criteriul 1-Medie ani de studiu
Criteriul 2-Medie examen de bacalaureat
Criteriul 3-Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu
Litere Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare ( limba franceză şi limba engleză ) ZI, 3 ani, 180 credite 20 50 Medie bacalaureat -50%Medie ani de studiu -50% Criteriul 1-Medie ani de studiu
Criteriul 2-Medie examen de bacalaureat
Criteriul 3-Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu
Litere Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice ZI, 3 ani, 180 credite 35 150 Medie bacalaureat -50%Medie ani de studiu -50% Criteriul 1-Medie ani de studiu
Criteriul 2-Medie examen de bacalaureat
Criteriul 3-Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu
Litere Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 20

 

50

 

Medie bacalaureat -50%Medie ani de studiu -50% Criteriul 1-Medie ani de studiu
Criteriul 2-Medie examen de bacalaureat
Criteriul 3-Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu
Pedagogie

 

Legenda :

  • B - buget
  • T - taxă

 

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE este între 16 şi 22 iulie, 2010

CONCURSULDE ADMITERE 23 – 25 iulie, 2010

AFIŞAREA REZULTATELOR la 26 iulie, 2010

 

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea Nr. locuri Criterii de admitere Criterii de departajare
B T
Litere Muzică Pedagogie muzicală ZI, 3 ani 180 credite 14 20 Etapa I-eliminatorie -proba interpretativă
Etapa a II-a -solfegiu, analiza solfegiului, auz-oral
-dictat muzical-scris
Criteriul 1-Nota de la proba eliminatorie
Criteriul 2-Medie examen de bacalaureat
Criteriul 3-Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu
Interpretare muzicală-canto ZI, 4 ani 240 credite
Interpretare muzicală-instrumente ZI, 4 ani, 240 credite
Litere Teatru Artele spectacolului de teatru:Actorie ZI, 3 ani, 180 credite 8 10 Etapa I-eliminatorie-prezentarea unor versurI şi a unei povestiri din repertoriul candidatului, la alegere-practic eliminatoriu
- testarea aptitudinilor muzicale şi ritmice acompaniament de pian sau casetă, prezentarea unui monolog din repertoriul candidatului-practic eliminatoriu

Etapa a II-a
-prezentarea unui monolog dintr-o piesă de teatru, altul decât cel din etapa I – practic
-prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului – la alegerea comisiei – practic
-exerciţii de improvizaţie pe teme propuse de comisie – practic

Criteriul 1-Medie ani de studiu
Criteriul 2-Medie examen de bacalaureat
Criteriul 3-Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu
 

 

Legenda :

  • B - buget
  • T - taxă

 

Cifra de şcolarizare aferentă ciclului de studii universitare de Master (Bologna) anul universitar 2010/2011

 

   Perioada înscrierii : 17-19 septembrie 2010   Concurs admitere: 22 septembrie 2010  Afişarea rezultatelor:  23 septembrie 2010

Nr crt Facultatea/ Departamentul Domeniul de studii universitare de master (curs de zi) Specializarea Cifra de școlarizare Criterii de admitere Criterii de departajare
buget taxă
1 LITERE Limbă şi literatură Literatură română în context european 19 50 Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului) Criteriul 1-Medie ani de studiu
Criteriul 2-Medie examen licenţă
2 LITERE Limbă şi literatură Limba română actuală – structură, dinamică şi funcţionalitate 19 50 Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului) Criteriul 1-Medie ani de studiu
Criteriul 2-Medie examen licenţă
3 LITERE Limbă şi literatură Limba engleză. Studii teoretice şi aplicate 19 50 Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului) Criteriul 1-Medie ani de studiu
Criteriul 2-Medie examen licenţă
4 LITERE Limbă şi literatură Studii culturale anglo-americane 19 50 Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului) Criteriul 1-Medie ani de studiu
Criteriul 2-Medie examen licenţă
5 LITERE Limbă şi literatură Limba franceză, didactică şi literatură în spaţiul francofon 19 50 Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului) Criteriul 1-Medie ani de studiu
Criteriul 2-Medie examen licenţă
6 LITERE Limbă şi literatură Modele clasice în cultura română. Valorile lor educative 19 50 Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului) Criteriul 1-Medie ani de studiu
Criteriul 2-Medie examen licenţă

 

LITERE

Limbă și literaturăLimbile romanice în sincronie și diacronie

18

50

Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului)Criteriul 1-Medie ani de studiu

 

Criteriul 2 -Medie examen licenţă

 7

LITERE

Limbi moderne aplicateLimba engleză şi limba franceză- traducere şi terminologie juridică europeană

19

50

Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului)Criteriul 1-Medie ani de studiu

 

Criteriul 2 -Medie examen licenţă

8

LITERE

Ştiinţe ale comunicăriiParadigme ale comunicării organizaţionale

20

50

Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului)Criteriul 1-Medie ani de studiu

 

Criteriul 2 -Medie examen licenţă

9

LITERE

ArteArta actorului

8

10

Concurs admitere (Probă practică cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului)Criteriul 1-

 

Medie examen licenţă/Notă lucrare

Criteriul 2-Medie aritmetică la disciplina de specialitate din anii de studiu

TOTAL FACULTATE

171

 

460

  

 

 

NOTĂ: Numărul minim pentru şcolarizarea unui master este de 50 studenţi din buget şi taxă

Locurile bugetate de la masterele la care nu se constituie grupa se vor repartiza la masterele la care există cele mai multe cereri de înscriere.