Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Annals of the University of Craiova. Series Philology, English

Annals of the University of Craiova. Series Philology, English este o revistă academică de studii literare, lingvistice şi culturale engleze publicată în limba engleză, cu acces liber. Primul număr al revistei a apărut în anul 2000 şi sunt publicate două numere pe an începând cu anul 2004.

Fiecare articol este recenzat de doi specialişti  în domeniu.

ISSN: 1454 – 4415

Comitetul de redacţie

 • Redactor şef:  Felicia Burdescu, Prof. Dr., Universitatea din Craiova, România
 • Redactori:    Ioana Murar, Prof. Dr., Universitatea din Craiova, România
 • Carmen Nedelcu, Conf. Dr., Universitatea din Craiova, România
 • Liviu Cotrău, Prof. Dr.,  Universitatea Creştină Partium, Oradea, România
 • Secretar de redacţie: Florentina Anghel, Lect. Dr., Universitatea din Craiova, România

Recenzori:

 • Sylvie Crinquand, Prof. Dr., Universitatea din Burgogne, Dijon, Franţa
 • Kerry Glamsch, Prof. Dr., Universitatea din South Florida, SUA
 • Dieter Wessels, Lect. Dr., Universitatea din Ruhr Bochum, Germania
 • Mădălina Cerban, Lect. Dr., Universitatea din Craiova, România
 • Mihai Coşoveanu, Lect. Dr., Universitatea din Craiova, România
 • Aloisia Şorop, Lect. Dr., Universitatea din Craiova, România

Începând cu anul 2005 revista a fost acreditată CNCSIS
Cod 8 
Categoria B+

Începând cu anul 2012 revista a fost acreditată CNCS
Cod PN-II-ACRED-AR-2012-0225
Categoria B

 

Revista este inclusă în următoarele baze de date:
Fabula: http://www.fabula.org/actualites/annals-of-the-university-of-craiova-series-philology-english-year-xiii-no1-2012_52507.php
Scipio: http://www.scipio.ro/web/255893

Contact

Annals of the University of Craiova. Series Philology, English îi invită pe autori să trimită manuscrisele în limba engleză la adresa de e-mail: englishstudies_cv@yahoo.com
Articolele trebuie să fie originale şi să nu mai fi fost publicate anterior.

Următoarele trebuie incluse într-un document separat:

 • Titlul articolului în limba engleză şi în limba română
 • Rezumatul lucrării în limba engleză
 • 5 cuvinte cheie
 • Numele şi prenumele autorului
 • Apartenenţă instituţională
 • Scurtă biografie de aproximativ 100 de cuvinte
 • Adresa poştală şi adresa poştală electronică

Termen pentru trimiterea lucrărilor: 15 februarie 2016

Norme de publicare

Volumul curent:

Annals of the University of Craiova, Series: Philology, English, Year XVI, No.2, 2015
- Contents 
- Abstracts
- Cuprins

Arhivă: