Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Revista Studii și cercetări de onomastică și lexicologie (SCOL)


Prezentarea revistei : ROENFR  

 

Coperta

Cuprins

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

MANUSCRISUL trebuie să fie redactat obligatoriu în română şi într-o limbă străină (engleză sau franceză). Autorii din țară și din Republica Moldova vor trimite materialul în română şi în limba străină. Ambele variante vor fi supuse procesului de evaluare.
Autorii străini pot preda articolul în engleză sau în franceză.

CERINŢELE DE TEHNOREDACTARE sunt următoarele: 
Titlul – corp 14, bold. 
Numele autorului, al instituţiei şi adresa de e-mail – corp 12, bold, dreapta.
Textul – corp 12, format A4, caractere Times New Roman; distanţa dintre rânduri 1.5; note de subsol, corp 10.
Rezumatul şi cele cinci cuvinte-cheie – se dau obligatoriu în engleză şi în franceză. 
Articolele autorilor din România şi din Republica Moldova trebuie să aibă rezumatul şi cele cinci cuvinte-cheie inclusiv în română.  

INDICAŢII PENTRU BIBLIOGRAFIE:
Numele autorului, prenumele, titlul lucrării (cu italice), localitatea, editura, anul apariţiei.
De exemplu: 
Bidu-Vrănceanu, Angela, Lexicul specializat în mişcare. De la dicţionare la texte, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007. 

În cazul periodicelor: 
Numele autorului, prenumele, titlul articolului (cu italice), titlul revistei (între ghilimele), numărul, localitatea, editura, anul, paginile.
De exemplu: 
Manea, Constantin, Manea, Maria-Camelia, Remarks on Some Phraseological and Apophthegmatic Units in English and Romanian – convergent and Divergent Points, in “Perspective contemporane asupra lumii medievale”, no. 1/2009, Piteşti, Editura Tiparg, p. 104-108.

TERMENUL DE PREDARE
Articolele se trimit în perioada 01.02–28.02 a.c., la adresa revistei: scol.craiova@gmail.com sau la adresa redactorului-șef: silvia.pitiriciu58@gmail.com
Primirea articolului va fi confirmată în cel mult două zile, printr-un mesaj, pe adresa de e-mail indicată.  Dacă nu primiţi mesajul de confirmare, va rugăm să luaţi legătura cu redacţia, la următoarele numere de telefon:
Pentru colaboratorii din ţară şi din Republica Moldova: 0770224245.
Pentru străinătate: 0742004598 (limba engleză); 0746095904 (limba franceză).

CALENDAR:     
01.02 – 28.02 – primirea articolelor
01.03 – 28.04 – evaluarea
29.04 – 30.04 – comunicarea rezultatelor evaluării
01.05 – 15.05 – primirea articolelor (traduse, refăcute)
16.05 – 15.07 – redactarea materialelor
20.07 – trimiterea materialelor la editură

 

PEER REVIEW

CALITATEA DE AUTOR implică asumarea răspunderii pentru conţinutul ştiinţific şi pentru modul de prezentare a articolului.

EVALUAREA ARTICOLELOR va fi făcută in orb, în termen de 30 de zile de la primirea acestora. Ambele versiuni (în română şi în limba străină) vor fi supuse procesului de evaluare.
Autorii vor primi rezultatul evaluării: 
a) articol acceptat;
b) articol acceptat cu modificări;
c) articol respins.

CRITERIILE DE EVALUARE A ARTICOLELOR:
1) abordarea unui subiect de interes;
2) analiza aprofundată a ideilor stiinţifice;
3) originalitatea conţinutului;
4) încadrarea în profilul revistei;
5) alegerea unui titlu adecvat;
6) bibliografia actualizată (sursele indicate în text şi în notele de subsol trebuie să se regăsească la bibliografie).

ETICA REVISTEI
Articolele acceptate pentru publicare în revista SCOL nu mai pot fi trimise la redacţia altei reviste. Manuscrisele care conţin pasaje plagiate vor fi respinse. Nu se primesc articole care au fost publicate în alte reviste/volume.

 

VIZIBILITATE INTERNAŢIONALĂ

VIZIBILITATE INTERNAŢIONALĂ

Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL) figurează în BDI, fiind inclusă în următoarele baze de date internaţionale:

EBSCO Central & Eastern European Academic Source Database Coverage List
 

INDEX COPERNICUS journals.indexcopernicus.com/masterlist     journals.indexcopernicus.com/passport

ULRICH’S sfx.fcla.edu/ucf/azlist/default&param_sid_save=08c56d2bed30b6e3d077ee52a5a387ab&param_lang_save=eng&param_letter_group_save=S&param_perform_save=searchTitle&param_letter_group_script_save=Latin&param_chinese_checkbox_save=0&param_services2filter_save=getFullTxt&param_current_view_save=table&param_pattern_save=&param_jumpToPage_save=110&param_type_save=browseLetterGroup&param_textSearchType_save=contains&&param_jumpToPage_value=111 

SCIPIO www.scipio.ro/web/studii-si-cercetari-de-onomastica-si-lexicologie

JournalSeek journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch

24

5

 

ARHIVĂ

Revista - Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL) - Anul V, Nr. 1-2 / 2012 - Articole:

Revista - Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL) - Anul IV, Nr. 1-2 / 2011 - Articole:

Revista - Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL) - Anul III, Nr. 1-2 / 2010 - Articole:

Revista - Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL) - Anul II, Nr. 1-2 / 2009 - Articole:

Revista - Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL) - Anul I, Nr. 1-2 / 2008 - Articole:

 

CONTACT

Redactor-şef: Silvia PITIRICIU
Telefon mobil: 077 0224245
e-mail: silvia.pitiriciu58@gmail.com

Secretar de redacţie: Cristina RADU-GOLEA
e-mail: cristina.radugolea@gmail.com
e-mail revistă: scol.craiova@gmail.com