Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Lectoratul macedonean

 

  Lectoratul macedonean a fost înfiinţat în urma semnării, în anul 1975, a convenţiei de colaborare dintre Universitatea din Craiova şi Universitatea din Skopje, Macedonia. Prin urmare, lectoratul macedonean al Facultăţii de Litere al Universităţii din Craiova funcţionează din anul universitar 1975-1976, deservind studenţii şi cadrele didactice de la Facultatea de Litere şi din întreaga universitate.  

  Lectoratul macedonean dispune de un fond de carte de peste 700 de volume de lingvistică, literatură, istorie, civilizaţie, dicţionare, carte tehnică etc. Dispune, de asemenea, de o bogată colecţie de DVD-uri si de casete video. Este dotat cu un televizor, un aparat video, un aparat de multiplicat, un computer şi o imprimantă.

 

 

 

  Dotarea tehnologică şi biblioteca lectoratului macedonean permit desfăşurarea unei activităţi didactice de înaltă ţinută, care are ca obiective profesionale:

  • familiarizarea studenţilor cu limba, cultura şi civilizaţia macedoneană;
  • familiarizarea studenţilor cu valorile literaturii macedonene, cu evoluţia curentelor estetice, a gustului şi a modificărilor intervenite în evoluţia ei;
  • cunoaşterea celor mai reprezentative texte literare din literatura macedoneană;
  • însuşirea deprinderilor de traducere şi retroversiune.

 

 

 

  Începând din 1990, la lectoratul macedonean al Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova au funcţionat următorii lectori macedoneni: Milovan Stefanovski, Naum Traikovski, Tole Belcev, Nişotovski Gligor (2004-2006), Angelovska Jadranka (2006-2010),  Milica Petrushevska (2010 -2012).

  În lectoratul macedonean se desfăşoară următoarele activităţi:

  • cursurile facultative de limbă şi civilizaţie macedoneană pentru studenţii din anii I, II si III;
  • manifestările anuale dedicate Zilei Naţionale a Macedoniei;
  • concursurile anuale pentru bursele la cursurile de vară ale Universităţii din Skopje.