Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Lectoratul italian


  Lectoratul italian (sala 135, a clădirii centrale a Universităţii din Craiova) a fost înfiinţat în anul 1976 şi a funcţionat de atunci fără întrerupere, deservind studenţii şi cadrele didactice de la Facultatea de Litere şi din întreaga universitate.

  Biblioteca lectoratului italian posedă un fond de carte bogat şi variat (peste 3500 de volume, de lingvistică, literatură, istorie, civilizaţie, dicţionare, carte tehnică etc.). Beneficiază, de asemenea, de o bogată colecţie de DVD-uri si casete video. Este dotat cu un televizor, un aparat video, un retroproiector, un aparat de multiplicat, trei computere şi trei imprimante.

  Dotarea tehnologică şi biblioteca lectoratului italian permit desfăşurarea unei activităţi didactice de înaltă ţinută, care are ca obiective profesionale:

 • perfecţionarea cunoştinţelor de limbă italiană la nivel general şi profesional (limbaj standard, vocabular general şi limbaje de specialitate în domeniile juridic, economic, tehnic, medical; structuri gramaticale ale limbii uzuale şi ale limbajelor profesionale);
 • familiarizarea studenţilor cu cultura şi civilizaţia italiană;
 • familiarizarea studenţilor cu marile valori ale literaturii italiene, cu evoluţia curentelor estetice, a gustului şi a modificărilor intervenite în evoluţia ei;
 • cunoaşterea celor mai reprezentative texte literare din literatura italiană;
 • însuşirea deprinderilor de traducere şi retroversiune;
 • dezvoltarea deprinderilor de lucru individual şi în echipă pentru o evaluare cât mai corectă a calităţii actelor de traducere şi de interpretare.

  Începând din anul 1990, la lectoratul italian al Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova au funcţionat următorii lectori italieni: Francesco Apa (1993 – 1994), Renata Sperandio (1998 – 2000), Giuseppe Mosciatti (2001 – 2005), Giuseppe Mascia (2005 – 2010).

  În lectoratul italian se desfăşoară următoarele activităţi:

 • toate cursurile de la specializarea B italiană (limbă italiană, literatură italiană, curs practic italiană, curs opţional italiană);
 • cursurile gratuite de limbă şi civilizaţie italiană ţinute sâmbăta, între orele 9-13, pe parcursul anului universitar, prin intermediul Comitetului Local Craiova al Societăţii Dante Alighieri din Roma;
 • sesiunea anuală de comunicări desfăşurată sub genericul “Creatori ai culturii italiene”;
 • manifestările anuale dedicate Zilei Naţionale a Italiei;
 • activităţile culturale dedicate Săptămânii limbii italiene;
 • «Călătorii video în Italia», manifestare programată în ultima zi de vineri a fiecărei luni din cursul anului universitar.

 


x