Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Centre de cercetare

 

CENTRUL DE CERCETARE IN STIINTE UMANISTE SI ARTE

DIRECTOR: Prof. univ. dr. NICU PANEA

 

 

L1. LABORATOR DE STUDII ANTROPOLOGICE ŞI LITERARE ASUPRA IMAGINARULUI, CREATIVITĂŢII ŞI LIMBAJELOR MODERNE ŞI CONTEMPORANE (Antropo-Lit)

Director : Prof. univ. dr. Cătălin GHIȚĂ

 

AXA DE CERCETARE 1 : Vechile şi noile antropologii şi studii culturale (Coordonator : Conf. univ. dr. Carmen BANŢA)

AXA DE CERCETARE 2 : Discursuri identitare în literatura română (Coordonator : Conf. univ. dr. Gabriel COŞOVEANU)

AXA DE CERCETARE 3 : Configurarea identităţilor culturale în literaturile străine (Coordonator : Conf. univ. dr. Florentina ANGHEL)

 

L2. LABORATOR DE CERCETĂRI ARGOTOLOGICE (CeCArg)

Coordonator : Conf. univ. dr. Laurenţiu BĂLĂ

 

AXA DE CERCETARE 1 : Argoul românesc : origini, istoric, reprezentanţi (Coordonator: Conf. univ. dr. Laurențiu Bălă)

AXA DE CERCETARE 2 : Argoul internaţional : francez, italian, anglo-american, spaniol (Coordonator: Prof. univ. dr. Anda RĂDULESCU)

AXA DE CERCETARE 3 : Argotologie comparată

 

 

L.3 LABORATOR DE CERCETĂRI ŞI STUDII INTER- ŞI TRANSDISCIPLINARE (STUDITrans)

Director: Prof. univ. dr. Cristiana TEODORESCU

 

AXA DE CERCETARE 1: Multilingvism, contrastivitate, interculturalitate : (Coordonator: Conf. univ. dr. habil. Daniela DINCĂ)

AXA DE CERCETARE 2: Limbaje de specialitate: abordări multicriteriale (Conf. univ. dr. Cristina BURTEA-CIOROIANU)

 

 

L4. LABORATOR DE CERCETARE DIVERSITATE LINGVISTICĂ ŞI PRACTICI DISCURSIVE IDENTITARE (PraxLingua)

Director : Prof. univ. dr. Mihaela POPESCU

 

AXA DE CERCETARE 1: Studii de lingvistică (teoretică şi aplicată), pragma-semantică şi sociolingvistică (Coordonator : Conf. univ. dr. Anamaria PREDA)

AXA DE CERCETARE 2: Studii de onomastică şi lexicologie (Coordonator : Prof. univ. dr. habil. Silvia PITIRICIU)

AXA DE CERCETARE 3: Studii de lingvistică comparată şi transfer cultural (Coordonator : Prof. univ. dr. Elena PÎRVU)

 

 

L.5. LABORATOR DE TRADUCERE, TERMINOLOGIE ȘI ANALIZĂ DE CORPUS (CoTraT)

Director : Prof. univ. dr. Titela VÎLCEANU

 

AXA DE CERCETARE 1. Traducere și mediere lingvistică și culturală (Coordonator: Conf. univ. dr.  Anamaria TREANTESCU)

AXA DE CERCETARE 2. Analiza de corpus – abordări cantitative și calitative (Coordonator: Conf. univ. dr. Mădălina CERBAN)

AXA DE CERCETARE 3. Limbaje specializate – terminologizare și (con)textualizare (Coordonator: Conf. univ. dr. habil. Anca PĂUNESCU)

 

 

L.6. LABORATOR TEXT ȘI IMAGINE (InText)

Director : Lect. univ. dr. Sorin CAZACU

 

AXA DE CERCETARE 1:  Recenzia ca arhiva culturala (Coordonator:  Conf. univ. dr. Aloisia ȘOROP)

AXA DE CERCETARE 2:  Text, context, intertext (Coordonator:  conf. univ. dr. Daniela ROGOBETE)

AXA DE CERCETARE 3: Spectacolul - produs si proces interpretativ (Coordonator:  lect. univ. dr. Ionut CHERATA)

 

 

L.7. LABORATOR DE STUDII TEATRALE, MUZICALE ȘI CINEMATOGRAFICE (LAIC)

Director : Lect. univ. dr. Alina (Mangra) VLĂSCEANU

 

AXA DE CERCETARE:  Joc și creativitate la confluența teatrului muzicii și cinematografiei (Coordonator : Conf. univ. dr. Remus Vlăsceanu)

 

1.1. Aprofundarea valențelor expresive ale vocii cântate în dezvoltarea armonioasă a studenților-actorI (Responsabil : Conf. univ. dr. Elmira SEBAT)

 

1.2.  Vocea la confluența artelor – actorul noilor forme artistice în teatru, muzică și cinematografie (Responsabil : Lect. univ. dr. Hariclea Nicolau)

 


 

CENTRUL DE CERCETARE COMUNICARE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, MEDIA (CSEM)

DIRECTOR PROF. UNIV. DR. HABIL. ȘTEFAN VLĂDUȚESCU

 

 

L1. LABORATORUL MODELE, STRATEGII ȘI INSTRUMENTE ÎN ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI ȘI ÎN DIDACTICA POSTMODERNĂ

Coordonator: Prof. univ. dr. habil. Claudiu Marian Bunăiașu

 

L2. LABORATORUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE

Coordonator: Prof. univ. dr. CODRUȚA MIRELA STĂNIȘOARĂ

 

L3. LABORATORUL PUBLICITATE, COMUNICARE ȘI REAȚII PUBLICE

Coordonator: Conf. univ. dr. habil. ALINA ȚENESCU

 

L4. LABORATORUL STUDII MEDIA ȘI PROCESAREA INFORMAȚIEI

Coordonator: Lect. univ. dr. XENIA NEGREA

 

L5. LABORATORUL MEDII VIRTUALE DE ÎNVĂȚARE

Coordonator: Lect. univ. dr. ALEXANDRU CONSTANTIN STRUNGĂ

 

L6. LABORATORUL PSImage (Laboratorul de Cercetare a Percepției Vizuale și Reprezentării Cognitive a Imaginii și Sunetului)

Coordonator: Prof asociat dr. FLORIN CONSTANTINESCU

 

 


Arhivă

C1. CENTRUL DE CERCETĂRI ARGOTOLOGICE (CeCArg)
Director : Conf. univ. dr. Laurenţiu BĂLĂ

Laborator 1 : Argoul românesc : origini, istoric, reprezentanţi
Laborator 2 : Argoul internaţional : francez, italian, anglo-american, spaniol
Laborator 3 : Argotologie comparată

C2. CENTRUL DE STUDII ANTROPOLOGICE ŞI LITERARE ASUPRA IMAGINARULUI, CREATIVITĂŢII ŞI LIMBAJELOR MODERNE ŞI CONTEMPORANE (Antropo-Lit)
Director : Prof. univ. dr. Nicu PANEA

Laborator 1 : Vechile şi noile antropologii şi studii culturale (Coordonator : Conf. univ. dr. Carmen Banţa)
Laborator 2 : Discursuri identitare în literatura română (Coordonator : Conf. univ. dr. Gabriel Coşoveanu)
Laborator 3 : Configurarea identităţilor culturale în literaturile străine (Coordonator : Conf. univ. dr. Florentina Anghel)

C3. CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI STUDII INTER- ŞI TRANSDISCIPLINARE (STUDITrans)
Director : Prof. univ. dr. Cristiana TEODORESCU

Laborator 1: Traducere, terminologie şi analiză de corpus (Coordonator : Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu)
Laborator 2: Text şi imagine (Coordonator : Conf. univ. dr. Monica Tilea)
Laborator 3: Modele, strategii şi instrumente în ştiinţele educaţiei şi în didactica actuală (Coordonator : Conf. univ. dr. Claudiu Bunăiaşu)

C4. CENTRUL DE CERCETARE DIVERSITATE LINGVISTICĂ ŞI PRACTICI DISCURSIVE IDENTITARE (PraxLingua)
Director : Conf. univ. dr. Mihaela POPESCU

Laborator 1: Studii de lingvistică (teoretică şi aplicată), pragma-semantică şi sociolingvistică (Coordonator : Conf. univ. dr. Anamaria Preda)
Laborator 2: Studii de onomastică şi lexicologie (Coordonator : Prof. univ. dr. habil. Silvia Pitiriciu)
Laborator 3: Studii de lingvistică comparată şi transfer cultural (Coordonator : Prof. univ. dr. Elena Pîrvu)

C5. CENTRUL DE CERCETARE LIMBAJE ARTISTICE IDENTITARE ÎN CONTEMPORANEITATE (LAIC)
Director : Lect. univ. dr. Alina (Mangra) VLĂSCEANU

L1 : Laborator de studii teatrale (Coordonator : Conf. univ. dr. Remus Vlăsceanu)

1.1.    Gestul – mijloc de comunicare în exprimarea identităţii personajului

1.2. Tehnici de abordare a rolului în limbajul scenic contemporan

L2 : Laborator de studii muzicale (Coordonator : Conf. univ. dr. Elmira Sebat)

2.1. Ritmul – modalitate de exprimare a identităţii

2.2. Stilul muzical contemporan – ipostaze ale costumului

C6. CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ COMUNICARE, MEDIA, OPINIE PUBLICĂ (CCSCMOP)
Director : Prof. univ. dr. habil. Ştefan VLĂDUŢESCU

Laborator 1 : Comunicare, publicitate şi relaţii publice (Coordonator : Conf. univ. dr. Alexandra Iorgulescu)
Laborator 2 : Media şi tehnologia informaţiei (Coordonator : Lect. univ. dr. Xenia Negrea)
Laborator 3: Opinie publică, mentalitate şi observaţie antropologică: (Coordonator : Lect. univ. dr. Gheorghe Florescu) 

 

 CENTRUL DE CERCETARE  IDENTITĂŢI CULTURALE EUROPENE (CCICE)

 CENTRUL DE CERCETARE (TradComTerm)