Departamentul de comunicare, jurnalism și științe ale educației

     

Comunicare şi relaţii publice

Științe ale comunicării

Programul de studii universitare de licență Comunicare şi relaţii publice

Competenţe profesionale: 
• Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării
• Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC)
• Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice
• Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice
• Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor de comunicare 
Competenţe transversale: 
• Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora
• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice
• Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptarii la cerinţele pieţei muncii.

Ocupaţii posibile conform COR: Asistent director/responsabil de functiune (studii superioare) - 243217; Brand manager - 243207; Evaluator de competente profesionale - 242405; Formator - 242401; Mediator - 243202; Organizator protocol - 243208; Organizator târguri si expozitii - 243210; Organizator/ conceptor/ consultant formare - 242403; Prezentator expozitii - 243211; Profesor în învatamântul gimnazial - 233002; Purtator de cuvânt - 243206; Specialist în relatii publice - 243201; Tehnoredactor (studii superioare) - 264218;  
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: asistent de cercetare în relaţii publice şi comunicare; specialist în organizarea şi promovarea evenimentelor; specialist în informare publică, asistent în relaţii publice internaţionale; specialist în educaţia pentru relaţii publice; specialist monitorizare media; negociator; conducător intreprindere mică patron (girant) în comunicare şi relaţii publice; consilier şi consultant în comunicare şi relaţii publice; consultant media, consultant branding; referent de specialitate în comunicare şi relaţii publice; asistent de proiect, asistent consiliere clienţi; asistent consilier executiv; specialist comunicare internă, specialist în comunicare organizaţională, specialist în comunicare instituţională, consilier de comunicare pentru organizaţii non-profit, consultant comunicare politică, specialist în relaţii publice online, specialist în comunicarea cu presa.