Departamentul de comunicare, jurnalism și științe ale educației

     

Jurnalism

Științe ale comunicării

Programul de studii universitare de licență Jurnalism 

Competenţe profesionale:

  • Identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştintelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării
  • Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC)
  • Descrierea tipurilor diferite de audienţă / public implicate în comunicare
  • Managementul informaţiei de presă
  • Identificarea şi utilizarea elementelor specifice de deontologie şi de responsabilitate socială a jurnalistului
  • Producţia unui conţinut jurnalistic (text, video, audio şi foto) pentru toate tipurile de media

Competenţe transversale:

  • Rezolvarea în mod realist – cu argumentare teoretică şi practică – a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora;
  • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice;
  • Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi a adaptării la cerinţele pieţei muncii.

Ocupaţii posibile conform COR: Comentator publicist - 264201; Comentator radio TV - 264222; Corector (studii superioare) - 264202; Corespondent special (tara si strainatate) - 264203; Editor RTV (stiri) - 265419; Editorialist - 264207; Fotoreporter - 264208; Lector presa/ editura - 264209; Producator RTV (stiri) - 265418; Publicist comentator - 264210; Realizator emisiuni RTV - 265409; Redactor rubrica - 264223; Reporter (studii superioare) - 264212; Reporter operator - 264213; Secretar de emisie (studii medii) - 343514; Secretar de emisie (studii superioare) - 264214; Secretar de redacţie (studii medii) - 343508; Secretar de redacţie (studii superioare) - 264215; Secretar responsabil de agentie - 264216; Tehnoredactor (studii superioare) - 264218;  
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: specialist în informare publică, specialist monitorizare media; consultant media, referent de specialitate în comunicare i relaii publice, editor, fotoeditor, cameraman, producător, editor-imagine, moderator, prezentator, redactor-online, editor-online, corespondent TV.