Departamentul de comunicare, jurnalism și științe ale educației

     

Management educațional 

Științe ale educației

Programul de studii universitare de masterat Management educațional 

Misiunea programului de master derivă din concepţia formării manageriale în educaţie, în sensul viziunii holistice şi flexibile asupra actului educaţional, în spritul dezvoltării instituţionale şi a resuselor umane prin proiecte educaţionale şi în contextul descentralizării manageriale.Misiunea programului de master vizează:

- aprofundarea pregătirii de specialitate a absolvenţilor specializărilor din domeniul Ştiinţe ale Educaţiei şi dezvoltarea sistemului cognitiv şi metodologic, prin abordările multidisciplinare şi interdisciplinare ale curriculumului specializării Management educațional;

- profesionalizarea managerilor şcolari, pentru toate nivelurile sistemului de învăţământ preuniversitar, conform standardelor specifice şi prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, referitoare la constituirea corpului de experţi metodologici în management educaţional;

- formarea specialiştilor în domeniul managementului instituţiilor cu profil educaţional şi organizaţiilor nonguvernamentale, axate pe formarea şi dezvoltarea resurselor umane;

- profesionalizarea în domeniul proiectelor educaţionale (managementul de proiect şi evaluarea proiectelor şi programelor educaţionale);

- formarea specialiştilor în evaluarea externă a instituţiilor educaţionale.

Oferta curriculară a programului de master Management educațional:

- criteriilor din Registrul naţional al experţilor în management educaţional (cf O.MECTS 5549_2011), referitoare la profesionalizarea funcţiei de manager educaţional; standardelor profesionale pentru diferite ocupaţii recunoscute în COR: 134502- director instituţie de învăţământ, 235104 - expert învăţământ, 235106 - referent de specialitate învatamânt,235917–inspector şcolar petru învăţământ particular şi alternative educaţionale, 235902 – mentor, 235914- inspector şcolar pentru mentorat, 235919- director Centrul Judeţean şi de Resurse Educaţionale, 235105- inspector şcolar, asistent de cercetare în pedagogie (235102), 235911- mediator şcolar.

În vederea formării competenţelor manageriale dezirabile, de natură profesională şi transversală, conţinutul culturii manageriale în domeniul instituţiilor şi proiectelor educaţionale sunt selectate din mai multe domenii ştiinţifice: ştiinţe ale educaţiei, psihologie, sociologie, management general, ştiinţe economice, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe juridice. În această manieră, a fost constituit un pachet de discipline de factură interdisciplinară. Ponderea tuturor disciplinelor academice este exprimată prin credite transferabile ECTS.