Departamentul de comunicare, jurnalism și științe ale educației

     

Conversie în Ped. învățământului primar și preșc.

Științe ale educației

Programul de Conversie profesională în Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

Posibilitatea dobândirii de căte cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de competenţe profesionale pentru noi specializări, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale, reprezintă o oportunitate de dezvoltare profesională şi instituţională, legitimată de Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. În acest sens, în cadrul Departamentului de comunicare,  jurnalism şi ştiinţe ale educaţiei funcționează Programul de Conversie profesională în Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

          Competenţele profesionale şi transversale ale programului de conversie profesională sunt selectate din cele ale Programului de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, pe baza unor criterii relative la:

  • conformitatea cu standardele profesionale ale specializării Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;

  • adecvarea la gradul de dezvoltare profesională al cursanţilor;

  • posibilitatea de a genera performanţe profesionale în noul domeniu de specializare.

      Impactul preconizat al programului de conversie profesională este:

  • dobândirea de competenţe cognitive, metodologice şi valori profesionale dezirabile îndeplinirii rolurilor profesionale ale profesorului pentru învăţământ preşcolar şi ale profesorului pentru învăţământul primar;

  • posibilitatea ocupării de posturi didactice în învăţământul primar şi preşcolar;

  • dezvoltarea instituţională a şcolilor, prin valorificarea resurselor umane calificate în mai multe domenii;

  • posibilitatea rezolvării unor norme didactice, afectate de restrângeri de activitate;

  • dezvoltarea culturii psihopedagogice şi didactice, conform noilor paradigme educaţionale şi curriculare.

Ocupaţiile profesionale vizate de calificarea academică şi/sau profesională: profesor pentru învăţământul primar; profesor pentru învăţământul preşcolar