Departamentul de comunicare, jurnalism și științe ale educației

     

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Științe ale educației

Programul de studii universitare de licență Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 

 • Craiova
 • ​filiala Drobeta Turnu-Severin

 Competenţe profesionale:

 • Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă
 • Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar
 • Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / şcolarii mici
 • Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă
 • Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.)
 • Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră

Competenţe transversale:

 • Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei
 • Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei
 •  Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării profesionale continue.

Ocupaţii posibile conform COR: Asistent de cercetare în pedagogie - 235102; Consilier scolar - 235903; Consilier învăţământ - 235103; Expert învăţământ - 235104; Inspector şcolar - 235105; Mentor - 235902; Profesor în învăţământul preşcolar - 234201; Profesor în învăţământul primar - 234101; Referent de specialitate învăţământ - 235106; 
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Profesor itinerant pentru învăţământul primar şi preşcolar, Profesor de sprijin pentru învăţământul primar şi preşcolar, Profesor documentarist, Profesor pentru învăţământul primar în şcolile speciale, Profesor metodist al CCD, Director/manager al instituţiilor de învăţământ preuniversitar, Consultant pentru programe de educație timpurie.