Departamentul de comunicare, jurnalism și științe ale educației

     

Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei 

Științe ale educației

Programul de studii universitare de masterat Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei 

Misiunea programului de master Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei derivă din necesitatea aprofundării pregătirii în domeniul ştiinţelor educaţiei şi a profesionaliării consilierilor şcolari, educaţionali, a consultanţilor în carieră, în sensul viziunii holistice şi flexibile asupra actului educaţional.

Misiunea programului de master vizează:

- aprofundarea pregătirii de specialitate a absolvenţilor specializărilor din domeniul Ştiinţe ale Educaţiei şi dezvoltarea sistemului cognitiv şi metodologic, prin abordările multidisciplinare şi interdisciplinare ale curriculumului specializării Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei;

- profesionalizarea consilierilor educaţionali, pentru toate nivelurile sistemului de învăţământ;

- formarea specialiştilor în evaluarea, managementul, consilierea resurselor umane;

- formarea specialiştilor în domeniul consultanţei pentru carieră.

Oferta curriculară a programului de master Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei corespunde:

a) standardelor profesionale pentru diferite ocupații recunoscute în COR: asistent de cercetare în pedagogie (235102), consilier învăţământ (235103), consilier şcolar (242317), consilier vocaţional (242315), consultant în resurse umane (242317) , evaluator de competențe profesionale (242405), expert învăţământ (235104), referent de specialitate

învatamânt (235106).

b) specializărilor incluse în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar (M.E.N.): profesor în centre şi cabinete de asistenţă

psihopedagogică.
În vederea formării competenţelor profesionale şi transversale dezirabile, conţinuturile curriculare sunt selectate din mai multe domenii şi subdomenii ştiinţifice: ştiinţe ale educaţiei, consiliere generală şi educaţională, psihologie, sociologie, ştiinţe ale comunicării. În această manieră, a fost constituit un pachet de discipline de factură interdisciplinară. Ponderea tuturor disciplinelor academice este exprimată prin credite transferabile ECTS.