Departamentul de comunicare, jurnalism și științe ale educației

     

Prezentarea departamentului

 

       Începând cu anul universitar 2021-2022, Departamentul de ştiinţe ale educaţiei și ale comunicării este o structură academică în cadrul Facultăţii de Litere, rezultată în urma reorganizării Departamentului de comunicare, jurnalism și științe ale educației. Oferta educațională a departamentului cuprinde mai multe programe de studii, incluse în două domenii de ierarhizare din domeniul fundamental Ştiinţe sociale (Ştiinţe ale educației şi Ştiinţe ale comunicării):

  • trei programe de studii de licenţă: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar; Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – la Drobeta-Turnu  Severin; Comunicare şi relaţii publice;
  • șapte programe de studii de master:  Management educațional; Consiliere educațională și dezvoltarea carierei; Paradigme ale comunicării interculturale; programe de master didactic în Biologie, Calculatoare și tehnologia informației, Chimie,  Informatică; 
  • un program de studii postuniversitare: Conversie în Pedagogia învățământului primar și preșcolar.

     Istoricul  programelor de studii din cadrul  Departamentului de ştiinţe ale educaţiei și ale comunicării: 

1.  Programe de studii de licență: 

  • Programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar funcționează din anul

universitar 2007-2008, prin reorganizarea curriculară a specializării Institutori - limbă străină, din cadrul Colegiului universitar. Programul de studii funcționează și la Drobeta-Turnu Severin.

  • Specializarea Comunicare şi relaţii publice a fost înfiinţată în anul 2002, în cadrul Catedrei de

 Limba şi literatura franceză.

2.   Programe de studii de master: 

•  La înființarea Departamentului de comunicare, jurnalism și științe ale educației, în anul 2014, funcționa un program de master, în domeniul Filologie: Paradigme ale comunicării organizaționale (coordonator: Prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu). Programul a fost reorganizat curricular și redenumit Paradigme ale comunicării interculturale.  
•  Oferta educațională a programelor de master s-a dezvoltat începând cu anul universitar 2015-2016, când a fost acreditat domeniul de master Științe ale educației, cu două programe: Management educationalConsiliere educațională și dezvoltarea carierei – la Drobeta-Turnu Severin (coordonator domniu de master: Prof. univ. dr. Claudiu Bunăiașu).       Începând cu anul universitar 2020-2021, oferta educațională în domeniul Științe ale educației a fost dezvoltată cu patru programe de master didactic acreditate și implementate în baza Acordului dintre Universitatea din Craiova, Ministerul Educației și Cercetării, UEFISCDI și șapte universități din România, cu referire la Proiectul POCU “Start în carieră prin master didactic“ .

•  Programul de studii postuniversitare Conversie în Pedagogia învățământului primar și preșcolar funcționează din anul universitar 2015-2016 și răspunde nevoilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, de a dobândi noi competenţe pentru o nouă specializare, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.

 

Conducerea departamentului:

Director de departament:
Prof. univ. dr.  habil. Claudiu Marian BUNĂIAȘU​

Consiliul departamentului:
Prof. univ. dr. habil. Claudiu Marian BUNĂIAȘU
Conf. univ. dr. Alina ȚENESCU
Conf. univ. dr. Adrian NICOLESCU