Departamentul de comunicare, jurnalism și științe ale educației

     

Prezentarea departamentului

  Începând cu anul universitar 2014-2015, Departamentul de comunicare, jurnalism şi ştiinţe ale educaţiei este o structură academică în cadrul Facultăţii de Litere, rezultată în urma divizării Departamentului de Limbă română, literatură română, ştiinţe ale educaţiei, comunicare şi jurnalism. Oferta educațională a departamenului cuprinde mai multe programe de studii, incluse în două domenii de ierarhizare din domeniul fundamental Ştiinţe sociale (Ştiinţe ale comunicării şi Ştiinţe ale educaţiei):

•  trei programe de studii de licenţă: Comunicare şi relaţii publice; Jurnalism; Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar; 
•  trei programe de studii de master: Paradigme ale comunicării organizaţionale; Management educațional; Consiliere educațională și dezvoltarea carierei;
•  un program de studii postuniversitare: Conversie în Pedagogia învățământului primar și preșcolar.

 

Istoricul  programelor de studii din cadrul  Departamentului de comunicare, jurnalism şi ştiinţe ale educaţiei: 

1. Programe de studii de licență: 

•  Specializarea Comunicare şi relaţii publice a fost înfiinţată în anul 2002, în cadrul catedrei de Limba şi literatura franceză, la iniţiativa Doamnei  Prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu; 
•  Specializarea Jurnalism a fost înfiinţata în anul  2008, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, la iniţiativa Domnului Prof. univ. dr. Aurel Piţurcă; 
•  Programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar funcționează din anul universitar 2007-2008, prin reorganizarea curriculară a specializării Institutori - limbă străină, din cadrul Colegiului universitar. Programul de studii funcționează și la Drobeta-Turnu Severin.

2. Programe de studii de master: 

•  La înființarea Departamentului de comunicare, jurnalism și științe ale educației, funcționa un program de master, în domeniul Științe ale comunicării: Paradigme ale comunicării organizaționale (coordonator: Prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu). 
•  Oferta educațională a programelor de master s-a dezvoltat începând cu anul universitar 2015-2016, când au fost acreditate două programe în domeniul Științe ale educației. Pentru prima data, Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Litere, Departamentul de comunicare, jurnalism și științe ale educației a acreditat domeniul de master Științe ale Educației, cu programele: Management educational; Consiliere educațională și dezvoltarea carierei – la Drobeta-Turnu Severin (coordonator: Conf. univ. dr. Claudiu Bunăiașu).
•  Programul de studii postuniversitare Conversie în Pedagogia învățământului primar și preșcolar funcționează din anul universitar 2015-2016 și răspunde nevoilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, de a dobândi noi competenţe pentru o nouă specializare, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. Programul postuniversitar este inițiat și coordonat de domnul Conf. univ. dr. Claudiu Bunăiașu.

Conducerea departamentului:

Director de departament:
Conf. univ. dr.  habil. Claudiu Marian BUNĂIAȘU​

Consiliul departamentului:
Conf. univ. dr. habil. Claudiu Marian BUNĂIAȘU
Conf. univ. dr. Alina ȚENESCU
Lector univ. dr. Daniela OSIAC