Departamentul de studii anglo-americane si germane

     

Personal didactic

Prof.univ.dr. Emil Sîrbulescu

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Civilizaţie şi literatură engleză medievală şi renascentistă; romanul afro-american; literaturi în limba engleză; mass-media în spaţiul cultural anglo-american.
E-mail: emilsirb@gmail.com

 

Prof.univ.dr. Felicia Bărbuţ (Burdescu)

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Literatura engleză (sec. al XX-lea); literatura americană; portretul în literatura engleză; hermeneutică literară; filosofie şi literatură; literatura şi alte arte; teatrul şi spaţiul geopolitic; valori culturale americane moderne.
E-mail: fburdescu@yahoo.com

 

Prof.univ.dr. Victor Olaru

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Literatura engleză – perioada victoriană; elemente de civilizaţie engleză; istoria criticii; scriitoare contemporane în literatura engleză; eseul victorian; studii media.
E-mail: victorolaru05@yahoo.com

 

Prof.univ.dr. Ioana Murar

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă: 
Limba engleză – grupul verbal; gramatica comparată a limbilor germanice; nivele de limbă şi acomodare lingvistică; limbaje funcţionale; elemente de lingvistică aplicată; limbaj juridic.
E-mail: i_murar@yahoo.co.uk

 

Conf.univ.dr. Carmen Nedelcu

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba engleză – grupul verbal, lexicologie şi grupul nominal; fonetică corectivă; metodologia cercetării; noţiuni de socio-lingvistică.
E-mail: cnedelcu2002@yahoo.com

 

Conf.univ.dr. Titela Vîlceanu

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba engleză – introducere în pragmatică;  teoria traducerii; elemete de traductologie; competenţă interculturală şi traducere; competenţe de comunicare interculturale; stiluri funcţionale; limbaj juridic; didactică.
E-mail: elavilceanu@yahoo.com

 

Conf.univ.dr. Mădălina Cerban

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba engleză – sintaxa propoziţiei, sintaxa frazei; lingvistică funcţională; contrastivitate în ESP; analiză de discurs.

E-mail: madalina.cerban@yahoo.co.uk

 

Conf.univ.dr. Florentina Anghel

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Teoria literaturii; literatura engleză (sec. al XX-lea); literatura americană; literatura irlandeză (sec. al XX-lea); teatrul englez şi american contemporan; realitate şi literatură; spaţiul şi timpul în literatură; abordări critice ale textului literar; receptarea şi (re)traducerea textului literar.
E-mail: florianghel1@yahoo.com

 

Conf.univ.dr. Alosia Şorop

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Literatura engleză – neoclassicism şi romantism; tipologia textului; literatura post-colonială de expresie engleză; perspective contemporane asupra romanului: intertextualitatea şi rescrierea; literatura pentru copii; literatura de călătorie; spiritualitatea engleză şi arhitectura peisagistică; 
paradigme interdisciplinare în analiza textului.
E-mail: asorop@yahoo.com

 

Lect.univ.dr. Ana Maria Trantescu

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba engleză – sintaxa propoziţiei, semantică, grupul verbal; elemente de lingvistică aplicată; noi conceptualizări  în analiza semantică; expresie şi expresivitate; traducere juridică.
E-mail: amtrantescu@yahoo.com

 

Lect.univ.dr. Mihai Coşoveanu

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Civilizaţie şi literatură engleză – medievală şi renascentistă; poezia engleză şi americană postmodernă; nuvela engleză şi americană; civilizaţie americană; stilistică; traducere simultană şi consecutivă; traducere juridică (contracte şi acte notariale).
E-mail: mcosoveanu@yahoo.com

 

Lect.univ.dr. Daniela Rogobete

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Intertextualitate; studii scoţiene; postmodernism – coordonate intertextuale; literatura anglofonă în  adaptări cinematografice; literar şi visual; interpretare de texte literare.

E-mail: dani.rogobete@yahoo.com

 

Lect.univ.dr. Elena Butoescu

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Literatura engleză – neoclasicism şi romantism; proza orientală din secolul al XVIII-lea britanic; spaţii publice în romanul englez; utopii literare în cultura britanică; interpretare de texte literare.
E-mail: elenabutoescu@yahoo.co.uk

 

Lect.univ.dr. Claudia Pisoschi

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba engleză – introducere în pragmatică, semantică, grupul nominal; gramatica comparată a limbilor germanice; noi abordări pragmatice; limbaje de specialitate.

E-mail: claudiagabrielapisoschi@yahoo.com

 

Lect.univ.dr. Vlad Preda

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Principii şi aplicaţii de testare şi evaluare; contrastivitate în ESP; fonetică corectivă. 
E-mail: vladpreda@hotmail.com

 

Lect.univ.drd. Alina Resceanu

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba engleză; gramatică contrastivă; lingvistică generală; limbaj tehnic; probleme actuale de sintaxă; varietăţi ale limbii engleze.
E-mail: aresceanu@yahoo.com

 

Lect.univ.dr. Anca Nalubola 
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba germană – morfosintaxă, sintaxa, lexicologie.
E-mail: anca_marinescu@yahoo.com

 

Lect.univ.dr. Andreea  Ghiţă 
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Literatură germană de la clasicism la impresionism; literatură germană (sec. XX-XXI)

E-mail: aralya@gmail.com

 

Lect.univ.dr. Cosmin Dragoste
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Civilizaţie şi literatură germană – preclasicism; retroversiune; traducere; literatura de expresie germană din România.
E-mail: cdragoste@gmail.com

 

Lect.univ.dr. Bogdana Crivăţ
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba gemană; semantică; istoria limbii; exprimare scrisă.
E-mail: b_cirtila@yahoo.de

 

Asist.univ.drd. Iulia Ciurezu
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba engleză contemporană; grupul verbal; istoria teoriilor lingvistice (sec al XX-lea); didactică aplicată; traduceri.

E-mail: iuliacrz@yahoo.com

 

Asist.univ.drd. Andreea Bratu
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba engleză contemporană; grupul nominal; fonetică şi fonologie; didactică aplicată; traduceri; limbaj medical; limbaj economic.
E-mail: abratu@yahoo.com

 

Lect.univ.dr. Sorin Cazacu - DIRECTOR DEPARTAMENT
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Literatură engleză – perioada victoriană; civilizaţie engleză; exprimare scrisă; redactare; traduceri; studii media.

E-mail: cazacu@hotmail.com

 

Asist.univ.dr. Roibu Mihaela
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Literatură engleză (sec. al XX-lea); teoria literaturii; critică aplicată; interpretare de texte literare.
E-mail: roibu_mihaela@yahoo.com

 

Asist.univ.dr. Emilia Ştefan
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba germană – morfosintaxă, sintaxă, lexicologie; redactări texte; exprimare orală.
E-mail: stefan_ema@yahoo.com