The Department of Anglo-American and German Studies

     

Academic Staff

ORAR CONSULTAȚII

Prof.univ.dr. Titela Vîlceanu

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba engleză – introducere în pragmatică;  teoria traducerii; elemete de traductologie; competenţă interculturală şi traducere; competenţe de comunicare interculturale; stiluri funcţionale; limbaj juridic; didactică.
E-mail: elavilceanu@yahoo.comtitela.vilceanu@edu.ucv.ro

 

Conf.univ.dr. Mădălina Cerban

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba engleză – sintaxa propoziţiei, sintaxa frazei; lingvistică funcţională; contrastivitate în ESP; analiză de discurs.

E-mail: madalina.cerban@yahoo.co.ukmadalina.cerban@edu.ucv.ro

 

Conf.univ.dr. Florentina Anghel

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Teoria literaturii; literatura engleză (sec. al XX-lea); literatura americană; literatura irlandeză (sec. al XX-lea); teatrul englez şi american contemporan; realitate şi literatură; spaţiul şi timpul în literatură; abordări critice ale textului literar; receptarea şi (re)traducerea textului literar.
E-mail: florianghel1@yahoo.comflorentina.anghel@edu.ucv.ro

 

Conf.univ.dr. Alosia Şorop - DIRECTOR DEPARTAMENT

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Literatura engleză – neoclassicism şi romantism; perspective contemporane asupra romanului: rescrierea; tradiție și inovație romanescă; literatura pentru copii; Henry James.
E-mail: asorop@yahoo.comaloisia.sorop@edu.ucv.ro

 

Conf.univ.dr. Ana Maria Trantescu

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba engleză – sintaxa propoziţiei, semantică, grupul verbal; elemente de lingvistică aplicată; noi conceptualizări  în analiza semantică; expresie şi expresivitate; traducere juridică.
E-mail: amtrantescu@yahoo.comana.trantescu@edu.ucv.ro

 

Lect.univ.dr. Mihai Coşoveanu

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Civilizaţie şi literatură engleză – medievală şi renascentistă; poezia engleză şi americană postmodernă; nuvela engleză şi americană; civilizaţie americană; stilistică; traducere simultană şi consecutivă; traducere juridică (contracte şi acte notariale).
E-mail: mcosoveanu@yahoo.commihai.cosoveanu@edu.ucv.ro

 

Conf.univ.dr. Daniela Rogobete

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Intertextualitate; studii scoţiene; postmodernism – coordonate intertextuale; literatura anglofonă în  adaptări cinematografice; literar şi visual; interpretare de texte literare.

E-mail: dani.rogobete@yahoo.comdaniela.rogobete@edu.ucv.ro

 

Lect.univ.dr. Elena Butoescu

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Literatura engleză – neoclasicism şi romantism; proza orientală din secolul al XVIII-lea britanic; spaţii publice în romanul englez; utopii literare în cultura britanică; interpretare de texte literare.
E-mail: elenabutoescu@yahoo.co.ukelena.butoescu@edu.ucv.ro

 

Lect.univ.dr. Claudia Pisoschi

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba engleză – introducere în pragmatică, semantică, grupul nominal; gramatica comparată a limbilor germanice; noi abordări pragmatice; limbaje de specialitate.

E-mail: claudiagabrielapisoschi@yahoo.comclaudia.pisoschi@edu.ucv.ro

 

Lect.univ.dr. Vlad Preda

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Principii şi aplicaţii de testare şi evaluare; ESP; fonetică, lexicologie. 
E-mail: vladpreda@hotmail.comvlad.preda@edu.ucv.ro

 

Lect.univ.dr. Alina Resceanu

Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba engleză; gramatică contrastivă; lingvistică generală; limbaj tehnic; probleme actuale de sintaxă; varietăţi ale limbii engleze.
E-mail: aresceanu@yahoo.comalina.resceanu@edu.ucv.ro

 

Conf.univ.dr. Andreea  Ghiţă 
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Literatură germană de la clasicism la impresionism; literatură germană (sec. XX-XXI)
E-mail: aralya@gmail.comroxana.ghita@edu.ucv.ro

 

Conf.univ.dr. Cosmin Dragoste
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Civilizaţie şi literatură germană – preclasicism; retroversiune; traducere; literatura de expresie germană din România.
E-mail: cdragoste@gmail.comcosmin.dragoste@edu.ucv.ro

 

Lect.univ.dr. Bogdana Crivăţ
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba gemană; semantică; istoria limbii; exprimare scrisă.
E-mail: b_cirtila@yahoo.debogdana.crivat@edu.ucv.ro

 

Lect.univ.dr. Andreea Bratu
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba engleză contemporană; grupul nominal; fonetică şi fonologie; didactică aplicată; traduceri; limbaj medical; limbaj economic.
E-mail: abratu@yahoo.comandreea.bratu@edu.ucv.ro

 

Lect.univ.dr. Sorin Cazacu
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Literatură engleză – perioada victoriană; civilizaţie engleză; exprimare scrisă; redactare; traduceri; studii media.

E-mail: cazacu@hotmail.comsorin.cazacu@edu.ucv.ro

 

Lect.univ.dr. Budică Mihaela
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Literatură engleză (sec. al XX-lea); teoria literaturii; critică aplicată; interpretare de texte literare.
E-mail: roibu_mihaela@yahoo.commihaela.roibu@edu.ucv.ro

 

Lect.univ.dr. Emilia Ştefan
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba germană – morfosintaxă, sintaxă, lexicologie; redactări texte; exprimare orală.
E-mail: stefan_ema@yahoo.comemilia.stefan@edu.ucv.ro

 

Lect.univ.dr. Georgiana Dilă
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Literatură americană, teatru englez și american, filosofie și literatură, interpretare de texte literare (roman), tehnici de scriere academică, limba engleză - aplicații în domeniu,  literatură britanică (secolul XX), valori culturale americane moderne, literatura și celelate arte, portretul în literatura engleză.
E-mail: georgiana.dila@edu.ucv.ro

 

Asist.univ.dr. Mihaela Gavrilă
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Literatura engleză (secolul XX); Portretul în literatura engleză; Valori culturale americane moderne; Literatura și celelalte arte; Limbaje de specialitate (engleză); Interpretare texte (poezie); Interpretare texte (proză scurtă, dramă).
E-mail: mihaela.gavrila@edu.ucv.ro

 

Asist.univ.dr. Diana Oțăt
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Teoria și practica traducerii; elemente de traductologie; introducere în pragmatică; comunicare interculturală; discurs publicitar și traducere; introducere în interpretariat; lingvistica corpusului, limbaj juridic; didactică aplicată; traducere simultană; exerciții și traduceri gramaticale.
E-mail: alexandra.otat@edu.ucv.ro

 

Asist.univ.dr. Georgiana Reiss
Activitate ştiinţifică
Domenii de competenţă:
Limba engleză - grupul verbal; sintaxa propoziției; sintaxa frazei; semantică; lingvistică funcțională; noi conceptualizări în analiza semantică, analiză de discurs; traducere gramaticală.
E-mail: georgiana.reiss@edu.ucv.ro