Departamentul de studii anglo-americane si germane

     

Oferta educaţională

Facultatea de Litere de la Universitatea din Craiova vă oferă următoarele cicluri de studii:

Cursuri zi:

 • Licenţa (3 ani)
 • Masterat (2 ani)
 • Doctorat (3 ani)

Cursuri I.D.:

 • Licenţă (3 ani)

1. Licenţă (3 ani)

Specializări în cadrul departamentului:

Competenţe vizate:

- folosirea concretă a limbii străine în diferite situaţii de comunicare;

- cunoaşterea principalelor concepte ale lingvisticii tradiţionale şi moderne;

- cunoaşterea principalelor curente şi mişcări literare înregistrate în istoria literaturii engleze;

Opţiuni profesionale multiple :

 • profesor de limba engleză
 • traducător-interpret
 • purtător de cuvânt
 • redactor de televiziune
 • prezentator de ştiri
 • animator cultural
 • secretar bilingv

2. Masterat (2 ani)

Masteratul Studii de limbă engleză şi literaturi anglo-americane constituie o variantă perfect ancorată în contextul studiilor universitare actuale. Masteratul are o structură modulară şi reprezintă o verigă importantă în formarea de specialişti în limba şi literatura engleză, asigurând continuitatea între ciclul licenţă şi şcoala doctorală. Primul semestru care este comun creează cadrul general propice studiului limbii engleze şi literaturii anglo-americane în următoarele semestre. Conţinutul disciplinelor combină informaţia standard cu informaţia rezultată din cercetările recente ale cadrelor didactice.  Programul de studii universitare de masterat Studii de limbă engleză şi literaturi anglo-americane are ca obiectiv specific dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive ale absolvenţilor în domeniul limbii şi literaturii engleze, cu accent pe pregătirea acestora pentru studiile universitare de doctorat. În acelaşi timp, pregătirea oferită de acest program asigura cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive şi pentru o carieră în diverse sectoare ale economiei, industriei şi în învăţământul preuniversitar şi universitar.

3. Doctorat (3 ani)

Conducători de doctorat :

 • Prof.univ.dr. Ioana Murar
 • Prof.univ.dr. Felicia Burdescu
 • Prof.univ.dr. Emil Sîrbulescu