Faculty of Letters – University of Craiova

     

Faculty of Letters

Simpozionului naţional studenţesc Beyond Language

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Facultatea de Litere a Universității din Craiova are deosebita plăcere de a vă invita joi, 27 aprilie 2017, ora 9.30, la prima ediţie a Simpozionului naţional studenţesc Beyond Language.

Manifestarea ştiinţifică pe care o propunem, începând cu acest an, se doreşte un loc şi un timp al dialogului, al dezbaterii, al unui schimb de idei tinere şi novatoare între studenţii facultăţii noastre şi cei din alte centre universitare. Se urmăreşte o extindere şi o intensificare a activităţii de cercetare studenţeşti, corelată cu programele de licenţă şi de masterat, astfel că simpozionul nu va impune o anumită temă.

Deschiderea oficială a simpozionului  are loc joi, 27 aprilie, ora 9.30 în Sala Albastră a Universității din Craiova.

La simpozionul naţional studenţesc Beyond Language participă 60 de studenţi şi masteranzi de la universităţi din Bucureşti, Braşov, Cluj, Suceava şi Chişinău. Lucrările sunt prezentate în română, engleză şi franceză.

Simpozionul este organizat în 5 secţiuni: Studii literare, Studii de lingvistică, Studii culturale, Ştiinţe ale comunicării, Ştiinţe ale educaţiei.

O selecţie a lucrărilor prezentate va fi publicată în volum la Editura Universitaria Craiova.

 

Persoane de contact: lector univ. dr. Melitta Szathmary, student Andrei Ciocotoiu