Faculty of Letters – University of Craiova

     

Faculty of Letters

Simpozion naţional studenţesc BEYOND LANGUAGE

 

Beyond Language

Ediţia I

Simpozion naţional studenţesc

(pentru ciclurile de licenţă şi masterat)

 

27 aprilie 2017

Facultatea de Litere

Universitatea din Craiova

 

Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova are o îndelungată tradiţie în cercetarea ştiinţifică nu doar a cadrelor didactice, ci şi a studenţilor, prin participarea şi obţinerea de premii la colocvii naţionale studenţeşti deja consacrate (Colocviul Național Studențesc "Mihai Eminescu", Iaşi, Colocviul Național Universitar de Literatură Română Contemporană, Braşov, Colocviul naţional studenţesc Best Letters Colloquia, Bucureşti).

Simpozionul pe care îl propunem, începând cu acest an, se doreşte un loc şi un timp al dialogului, al dezbaterii, al unui schimb de idei tinere şi novatoare între studenţii facultăţii noastre şi cei din alte centre universitare. Se urmăreşte o extindere şi o intensificare a activităţii de cercetare studenţeşti, corelată cu programele de licenţă şi de masterat, astfel că simpozionul nu va impune o anumită temă.

            Fiind la prima ediţie, simpozionul Beyond Language va avea loc în ziua de 27 aprilie 2017 şi va cuprinde următoarele secţiuni:

studii literare

studii de lingvistică

ştiinţe ale comunicării (comunicare şi relaţii publice, jurnalism)

ştiinţe ale educaţiei

studii culturale

Comunicările pot fi susţinute în limbile: română, engleză, franceză.

Comitetul ştiinţific al simpozionului acordă premii fiecărei secţiuni în parte.

O selecţie a lucrărilor prezentate va fi publicată în volum la Editura Universitaria Craiova.

 

Cazarea (max.2 nopţi) a studenţilor din alte oraşe şi cina festivă vor fi asigurate de Facultatea de Litere şi de Universitatea din Craiova. Pentru cadrele didactice însoţitoare cazarea şi transportul se vor deconta de către instituţiile participante.

 

Până la data de 2 aprilie 2017 (cu posibilitatea de prelungire până cel târziu pe 8 aprilie 2017), vă rugăm să ne trimiteţi:

titlul comunicării, un rezumat (15-20 de rânduri), 3-5 cuvinte cheie şi o minibibliografie

numele şi datele de contact (facultate, universitate, email, telefon) ale studenţilor participanţi (în formularul de înscriere ataşat)

numele şi datele de contact ale profesorilor însoţitori

Informaţiile de mai sus vor fi trimise la adresa: simpostud@gmail.com

 

Confirmarea de acceptare a rezumatelor va fi transmisă tuturor participanţilor până la data de 13 aprilie 2017.

Textele in extenso vor fi trimise, la aceeaşi adresă, până la data de 21 aprilie 2017.

 

Coordonator:

Melitta Szathmary, lector dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova (e-mail: mszathmary8@gmail.com, tel. 0745 540750)