Departamentul de limba și literatura română

     

Personal dicactic

Conducere

 

Directorul departamentului: 
Lect. univ. dr. Ovidiu DRĂGHICI

Consiliul departamentului: 
Conf. univ. dr. Anamaria PREDA
Prof. univ. dr. hab. Cătălin GHIŢĂ

 

Personal didactic

Prof.univ.dr. BUCIU Marian Victor

Profesor, critic, istoric literar, eseist, prozator.

Activitate didacticăIstoria literaturii române interbelice; Istoria literaturii române contemporane; Poetica retorică a prozei lui Tudor ArgheziCritica interbelicăExpresionismul în literatura română interbelicăSuprarealismul în literatura română interbelicăPostmodernismul românescEugen Ionescu: opera în limba românăE. M. Cioran: opera în limba românăOnirismul estetic (structural)Scriitori bilingviExperimentul literar (Masterat), Literatura în totalitarism (Masterat), Strategii de sincronizare în simbolism (Masterat), Curente şi concepte literare (Studii doctorale). Membru în societăţi profesionale: Membru al CIÉF (Conseil International d’Études Francophones), Lafayette, LA 70502, USA, 2006. Membru în grupul Centrului de Studiere a Imaginarului „M. Eliade”, Craiova, colaborator al revistei acestuia Symbolon. Membru al Asociaţiei Internaţionale a Scriitorilor şi Artiştilor RomâniLiterArt, Washington, SUA, 1995. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, 1993. Membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice, 1990. Vezi mai mult...

buciu_m2000@yahoo.com

Prof.univ.dr. gab. Cătălin GHIŢĂ

Prof. univ.dr. hab. Cătălin Ghiță (n. 18.10.1976) predă cursuri de literatură comparată, de literatură română și de studii culturale și conduce doctorate în aceste arii de cercetare. Cu studii în România și în Japonia și cu specializări în Marea Britanie și în Germania, el este și director de proiect la Oxford, unde, din 2014, organizează o conferință internațională cu caracter interdisciplinar, centrată asupra fricii și anxietății (Mansfield College). Printre domeniile sale de interes, se numără poezia vizionară, proza de teroare, relația dintre literatură și film, anatomia culturală a fricii și schimburile artistice dintre Orient și Occident. Vezi mai mult...

ghita.catalin@ucv.ro

Prof.univ.dr. PANEA Nicolae - Activitate ştiinţifică
Conf.univ.dr. hab. PITIRICIU Silvia - Activitate ştiinţifică
Conf.univ.dr. BANȚA Carmen - Activitate ştiinţifică
Conf.univ.dr. BUZERA Ion

A publicat nouă cărți și trei sute de studii și articole în reviste de specialitate.

Direcții de cercetare: teoria literaturii, istoria literaturii române, postmodernismul în literatură. Vezi mai mult...

ibuzera@hotmail.com

Conf.univ.dr. COŞOVEANU Gabriel - Activitate ştiinţifică
Conf.univ.dr. POPESCU Gabriel - Activitate ştiinţifică
Conf.univ.dr. Anamaria PREDA - Activitate ştiinţifică
Conf.univ.dr. TOPALĂ Dragoș - Activitate ştiinţifică
Lect.univ.dr. ALBU Marta Lucia - Activitate ştiinţifică
Lect.univ.dr. BĂDESCU Ilona

ACTIVITATE DIDACTICĂ. Nivel licență: Istoria limbii româneDialectologie. Nivel master: Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității; Coordonator de practică pedagogică pentru specializarea Limba și literatura   română. DOMENII DE CERCETARE: Structura și evoluția limbii române, varietățile diatopice ale limbii române (cu privire specială asupra graiurilor oltenești), strategii moderne de instruire. ACTIVITATE DE CERCETARE: membru în Centrul de cercetare Identități culturale europene, din 2014 și până în prezent; membru în Grant finanţat CNCSIS (IDEI-PCE, cod 375): WORDNET – Reţea semantică on line pentru limba română curentă actuală, 2009-2011; membru în Centrul de cercetare acreditat CNCSIS Limba română în context romanic şi balcanic, 2005-2010. Vezi mai mult...

ilonabadescu@yahoo.com

Lect.univ.dr. BĂLAN Nina

Activitate didactică: Lingvistică generală, anul I, secţia Română; Tendinţe şi orientări în lingvistica actuală, Master anul I, Biblioteconomie, anul I secţiile Română, Franceză, Engleză.

Preocupări de sociolingvistică – cu accent pe multiculturalitate şi comunităţi etnice, de stilistică şi retorică – analize de discurs politic, autorul primei lucrări ce prezintă o istorie a discursului politic românesc între 1821-1940 şi de integrare în politicile europene a legislaţiei româneşti privind minorităţile etnice. Vezi mai mult...

ninabalan2002@yahoo.com

Lect.univ.dr. BĂLAŞA Ariana Melania

A publicat câteva zeci de articole, trei cărți, dintre care două de poezie şi una de critica criticii, a coordonat şi reeditat încă o carte de specialitate care urmează să apară la o editură de prestigiu, a participat la zeci de conferințe şi simpozioane, atât naționale, cât şi cu participare internațională, a fost membru în câteva proiecte sprijinite de UE şi a participat la cursuri de dezvoltare profesionala într-un proiect. Vezi mai mult...

ariana.balasa@yahoo.com

Lect.univ.drd. DRĂGHICI Ovidiu

Domenii de competență: fonetică, fonemică, grafetică şi grafemică. Contribuții științifice: un model tridimensional al semnului lingvistic, forma emisferică a solidarităţii semiotice şi articularea independentă a semnificantului sonor, fonologia bidimensională, evidenţierea puterii formei sonore şi a predispoziţiei receptării auditive; o analiză a naturii, o imagine a structurii şi o descrierea funcţionării semnificantului grafic, respingerea izomorfismului ca principiu descriptiv şi normativ, o propunere de standardizare oficială a manuscrierii româneşti; cacosemia, eufemismul parofonic, parafuncţia lingvistică a plăcuţelor de înmatriculare auto ş.a. Vezi mai mult...

ovdraghici@yahoo.com

Lect.univ.dr. Mihai ENE - Activitate ştiinţifică

Lect.univ.dr. Gabriela GHEORGHIŞOR

aN. 16 octombrie 1980, în Alexandria. A absolvit Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, în 2004. A urmat masteratul „Literatura română în context european“ în cadrul aceleiaşi facultăţi, iar, din 2006, cursurile Şcolii Doctorale „Alexandru Piru“. Este Doctor în Filologie, cu o teză despre Mircea Horia Simionescu (2009). Predă în principal literatura română postbelică și contemporană. A publicat articole, cronici şi recenzii în revistele RamuriRomânia literarăLuceafărul (de dimineaţă), Dilemateca,Observator culturalApostrofMozaiculBucureştiul CulturalVatraTransilvania. A debutat editorial cu volumul Mircea Horia Simionescu. Dezvrăjirea şi fetişizarea literaturii, Prefaţă de Eugen Negrici, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2011, pentru care a primit multe premii. A mai publicat volumele de critică literară: Monograme. Configurări ale prozei româneşti contemporane (2012),Monograme. Configurări ale poeziei româneşti contemporane (2014), Cristian Popescu. Arlechinada tragică (2015) la Editura Aius PrintEd, Craiova. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România și redactor-șef adjunct al revistei RamuriVezi mai mult...

gabriela_gheorghisor@yahoo.com

Lect.univ.dr. GIOROCEANU Alina - Activitate ştiinţifică
Lect.univ.dr. PASCU Florentina - Activitate ştiinţifică
Lect.univ.dr. POPESCU Carmen - Activitate ştiinţifică

Lect.univ.dr. RADU-GOLEA Cristina

A publicat articole, recenzii şi două cărţi (dintre care una este teza de doctorat); majoritatea vizează teme de lexicologie, semantică, morfologie, precum şi alte aspecte privind evoluţia şi starea actuală a limbii române. Lucrările Cristinei Radu-Golea se încadrează într-o direcţie de cercetare majoră a lingvisticii româneşti, şi anume studierea evoluţiei limbii în sincronie şi în diacronie. Metodele de cercetare sunt variate, menţionabile fiind analiza onomasiologică şi semantică (în variantele: componenţială, combinatorie, contextuală şi stilistică), metoda câmpurilor lexico‑semantice, onomastica şi etimologia. Activitatea didactică este strâns legată de cea ştiinţifică; cursurile susţinute au teme diverse: lexicologie, morfologie, semantică, analiza conversaţiei etc. Vezi mai mult...

cristina.radugolea@gmail.com

Activitate ştiinţifică

Lect.univ.dr. SZATHMARY Melitta - Activitate ştiinţifică
Lect.univ.dr. ZĂBAVĂ Camelia - Activitate ştiinţifică
Asist.univ.dr. ILIESCU Adelina - Activitate ştiinţifică
Asist.univ.dr. TRĂISTARU Laura - Activitate ştiinţifică