Departamentul de limba și literatura română

     

Prezentarea departamentului

Istoric

Echipa Departamentului de limba şi literatură română continuă programul şi activitatea susţinută în colectivele din Catedra de literatură română, universală şi comparată (condusă de prof. univ. dr. Marin Beşteliu, prof. univ. dr. Emil Dumitraşcu, prof. univ. dr. Marian Buciu), Catedra de limba română (prof. univ. dr. Dumitru Ivănuş, prof. univ. dr. Cecilia Căpăţînă, prof. univ. dr. Silvia Pitiriciu), Catedra de lingvistică şi limbi clasice (prof. univ. dr. Katalin Dumitraşcu), reunite în Departamentul de limba română, literatură română şi filologie clasică (prof. univ. dr. Cecilia Căpăţînă), Departamentul de limba română, literatură română, filologie clasică, ştiinţe ale educaţiei şi comunicare (conf. univ. dr. Ion Buzera) şi Departamentul de limba română, literatură română, ştiinţe ale educaţiei, comunicare şi jurnalism (lect. univ. dr. Sorina Sorescu), cu o tradiţie de aproape cincizeci de ani în învăţământul universitar, care au articulat o zestre ştiinţifică robustă şi au format profesori excelenţi şi cercetători consacraţi, fundamentând astfel statutul actual şi viitorul Românei la Universitatea din Craiova.

Definire

Departamentul de limba şi literatura română al Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova este unitatea academică de cercetare ştiinţifică şi învăţământ superior care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii[1] în domeniul Limbă şi literatură (domeniul de specialitate Limba şi literatura română), prin implicarea în manifestări ştiinţifice, gestionarea unor periodice de specialitate şi publicarea lucrărilor, prin organizarea[2] programelor de studii LLR, LLL, LLD, LLS şi LSR[3] (cu contribuţia ştiinţifică şi didactică a unor colegi din departamentele de Limbi romanice şi clasice, Studii anglo-americane şi în parteneriat cu colegii de la Departamentul pentru pregătirea personalului didactic al Universităţii din Craiova), prin activitatea membrilor Şcolii doctorale, prin susţinerea inserţiei profesionale a absolvenţilor[4], prin perfecţionarea[5] colegilor din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, prin sprijinirea performanţei şcolare în învăţământul preuniversitar[6] şi prin popularizarea beneficiilor profesionale, sociale, intelectuale, morale şi estetice ale programelor de studii oferite.

Direcţii de dezvoltare

·         Conservarea şi ameliorarea calităţii actului didactic

·         Consolidarea şi extinderea programelor educaţionale

·         Stimularea cercetării academice

·         Iniţierea şi derularea unor proiecte interdisciplinare şi multidisciplinare

·         Îndrumarea cercetării studenţeşti

·         Pregătirea studenţilor pentru inserţia profesională

·         Implicarea în viaţa culturală

 

Conducere

Director de departament Consiliu al departamentului
lect. univ. dr. Ovidiu DRĂGHICI conf. univ. dr. Anamaria PREDA
prof. univ. dr. hab. Cătălin GHIŢĂ

 

[1] Vezi Legea Educaţiei Naţionale/ 2011, art. 33, alin. (1).

[2] Id. 34. (4).

[3] Vezi Oferta educaţională.

[4] Prin Stagiile de practică profesională (conform convenţiilor cu partenerii din mediul socio-economic) şi prin Programele de pregătire a cadrelor didactice în vederea susţinerii examenului de titularizare şi a examenului de definitivat în învăţământ (conform protocoalelor încheiate de Universitatea din Craiova cu Inspectoratele Şcolare Judeţene).

[5] Prin Facultatea de Litere şi pentru Prorectoratul Programe de studii şi Asigurarea calității.

[6] În special a performanţei la examenul de bacalaureat, conform acordurilor dintre UCV şi ISJ-uri.

 

- Volumul "Opera ca proiect. Studii oferite în amintirea Irinei MAVRODIN" - Argument, Cuprins

 

- Volumul colectiv "Studii de literatură şi lingvistică" - Cuprins

- Gabriel NEDELEA: Litere; Ion Buzera, Carmen Popescu, Sorina Sorescu (coord.), Studii de literatură şi lingvistică, Editura Aius, Colecţia „Grammatophoros", Craiova, 2011, 342 p. "În ciuda constrângerilor ideologice din perioada comunistă, filologia românească are o tradiţie neîntreruptă atât din punct de vedere editorial, cât şi publicistic, construită pe două nivele." mai mult....

- Gabriela GHEORGHIŞOR: Studii de literatură şi lingvistică; "Sub atare titulatură, apare la Editura Aius, în 2011, avându-i drept coordonatori pe Ion Buzera, Carmen Popescu şi Sorina Sorescu, consacraţi universitari craioveni, un volum sobru, dar elegant..." mai mult ...

- "Povestiri ale multidisciplinarității: studii literare,antropologice și lingvistice " - Cuprins

- Petrișor MILITARU: "În concluzie, volumul Povestiri ale multidisciplinarității: studii literare, antropologice și lingvistice ne întărește convingerea că rigoarea discursului critic și originalitatea demersului științific rămân o constantă a cercetătorilor filologi de la Universitatea din Craiova." mai mult...