Departamentul de limba și literatura română

     

Oferta educaţională

(DOMENIUL LIMBĂ ŞI LITERATURĂ)

 

PROGRAME DE LICENŢĂ

PROGRAME DE LICENŢĂ                   

Limbă şi literatură română

o    limba și literatura română – o limbă și literatură modernă (engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă): LLR

o    limba și literatura română – limbă și literatura latină: LLL

o    limba și literatura română – o limbă și literatură modernă (engleză/ franceză), filiala Drobeta Turnu-Severin: LLS

o    limba și literatura română – o limbă și literatură modernă (engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă) ID (Învăţământ la distanţă): LLD

Competenţe profesionale (conform grilelor RNCIS):

o    Utilizarea adecvată a conceptelor in studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii şi al literaturii universale si comparate

o    Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba modernă

o    Descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic românesc

o    Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar şi a culturii populare

o    Descrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii moderne şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală

o    Analiza textelor literare în limba modernă, în contextul tradiţiilor literare din cultura de referinţă

Competenţe transversale (conform grilelor RNCIS):

o    Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica profesională

o    Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice

o    Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională.

Ocupaţii posibile conform COR: Profesor în învăţământul gimnazial - 233002; Filolog - 264301; Referent literar - 264304; Revizor lingvist - 264309; Asistent de cercetare în filologie - 264315; Comentator publicist - 264201; Consilier învăţământ - 235103; Copywriter publicitate (studii superioare) - 265422; Corespondent radio - 264204; Corespondent special (ţară si străinătate) - 264203; Documentarist (studii superioare) - 262203; Editorialist - 264207; Lector carte - 262205; Publicist comentator - 264210; Redactor - 264211; Referent difuzare carte - 262204; Referent relaţii externe - 242215; Reporter (studii superioare) - 264212; Scriitor - 264102; Secretar de redacţie (studii superioare) - 264215; Secretar institut, facultate - 235901; Secretar literar - 264305; Traducător (studii superioare) – 264306.
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR: secretar (studii superioare), asistent manager (studii superioare), consultant lingvistic.

 

PROGRAM DE MASTERAT 
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

o    Studii de limba și literatura română: LSR

o    Ocupaţii posibile conform COR: Profesor în învățământul liceal, postliceal – 233001; Cercetător în filologie – 264314; Cercetător în lingvistică – 264312; Filolog - 264301; Referent literar - 264304; Revizor lingvist - 264309; Asistent de cercetare în filologie - 264315; Comentator publicist - 264201; Copywriter publicitate (studii superioare) - 265422; Corespondent radio - 264204; Corespondent special (ţară si străinătate) - 264203; Documentarist (studii superioare) - 262203; Editorialist - 264207; Lector carte - 262205; Publicist comentator - 264210; Redactor - 264211; Referent difuzare carte - 262204; Reporter (studii superioare) - 264212; Scriitor - 264102; Secretar de redacţie (studii superioare) - 264215; Secretar institut, facultate - 235901; Secretar literar – 264305.

     

DOCTORAT

Şcoala doctorală „Alexandru Piru”

Conducători de doctorat:

Prof. univ. dr. Ovidiu Ghidirmic

Prof. univ. dr. Ion Toma

Prof. univ. dr. Nicolae Panea

Prof. univ. dr. Emilia Afana

Prof. univ. dr. hab. Silvia Pitiriciu

Prof. univ. dr. hab. Cătălin Ghiţă