Departamentul de limba și literatura română

     

Cercetare ştiinţifică

1. Periodice

Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice. Lingvistică

Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice. Literatură română, universală şi comparată

Revista Studii și cercetări de onomastică și lexicologie

 

2. Conferinţe

Conferința Internaţională de Ştiințe Umaniste și Sociale„Creativitate, Imaginar, Limbaj”

 

3. Centre de cercetare

CENTRUL DE CERCETARE IDENTITĂŢI CULTURALE EUROPENE (CCICE):

conf. univ. dr. Anamaria PREDA, secretar ştiinţific;

prof. univ. dr. Nicu PANEA, membru în Comitetul Director;

conf. univ. dr. Ion BUZERA, membru în Comitetul Director.

 

Direcţii de cercetare:

3. Perspectiva frazeologică a identităţii lingvistice – coordonator: conf. univ. dr. Anamaria PREDA;

4. Literatura română din secolul al XX-lea – coordonator: conf. univ. dr. Ion BUZERA.

 

CENTRUL DE CERCETARE TradComTerm:

prof. univ. dr. hab. Silvia PITIRICIU, membru în Comitetul Director;

lect. univ. dr. Camelia ZĂBAVĂ, membru în Comitetul ştiinţific;

conf. univ. dr. Dragoș TOPALĂ, membru titular;

lect. univ. dr. Cristina RADU-GOLEA, membru titular;

asist. univ. dr. Adelina ILIESCU, membru titular.

 

Direcţii de cercetare:

4. Onomastică și lexicologie - coordonator: lect. univ. dr. Camelia ZĂBAVĂ.

 

Centre funcţionale până în 2014

Centrul de lingvistică românească aplicată (CLRA), director: prof. univ. dr. Cecilia CĂPĂŢÎNĂ

Actualitatea culturii tradiţionale în zonele românofone din nord-estul Bulgariei şi sud-estul Serbiei. Zona Timocului (CCTZT), director: prof. univ. dr. Nicu PANEA

Centrul de cercetare a literaturii române din secolul al XX-lea (CCLR), director: conf. univ. dr. Ion BUZERA

Centrul de cercetare în onomastică şi lexicologie (CCOL), director: prof. univ. dr. Ion TOMA

Limba română în context romanic şi balcanic, director onorific: prof. univ. dr. Michaela LIVESCU

 

4. Proiecte de cercetare

Postmodernismul poetic românesc. 1980-2010

WORDNET, Reţea semantică online pentru limba română curentă actuală

Fears and Anxieties in the 21st Century

 

5. Lucrări colective

Nina Aurora Bălan; Alexandra Iorgulescu; Mihaela Marcu (coord.), Studia linguistica et phylologica: In honorem prof. univ. dr. Emil şi Katalin Dumitraşcu, Universitaria, 2015.

Gabriel Popescu (coord.), Opera ca proiect. Studii în amintirea Irinei Mavrodin, Craiova, Universitaria, 2015.

Cătălin Ghiţă; Robert Beshara (coord.) Fears and Anxieties in the 21st Century: The European Context and Beyond, Oxford, The Inter-Disciplinary Press, 2015.

Silvia Pitiriciu (coord.), Mioara Avram – in memoriam, Craiova, Sitech, 2015.

Sorina Sorescu; Alina Gioroceanu; Cătălin Ghiţă (coord.),Actele conferinței internaționale de științe umaniste și sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj”. Ediția a II-a,Craiova, Aius, 2015.

Ilona Bădescu; Mihaela Popescu (coord.) Studia linguistica et philologica: in honorem prof. univ. dr. Michaela Livescu, Craiova, Universitaria, 2014.

Sorina Sorescu; Melitta Szathmary; Nicu Panea (coord.), Actele conferinței internaționale de științe umaniste și sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj”,Craiova, Aius, 2014.

Joseph H. Campos II; Cătălin Ghiţă (coord.), At the Nexus of Fear, Horror and Terror: Contemporary Readings, Oxford, Inter-Disciplinary Press, 2013.

Gabriel Coşoveanu; Dana Dinu; Gabriel Popescu. (coord.), Povestiri ale multidisciplinarității: studii literare, antropologice și lingvistice, Craiova, Universitaria, 2013.

Ion Buzera; Carmen Popescu; Sorina Sorescu (coord.), Studii de literatură şi lingvistică, Craiova, Aius, 2011.

Dragoş Vlad Topală (coord.), Studii de limba română în memoria profesorului Radu Popescu, Craiova, Universitaria, 2008.

Cecilia Căpăţînă, (coord.), Noul dicţionar invers al limbii române, Bucureşti, Niculescu, 2007.

Cristiana Teodorescu; Doina Negomireanu; Ioana Murar; Gabriel Coşoveanu; Elena Pîrvu; Nicolae Panea; Gabriela Scurtu; Ion Buzera (coord.),Omagiu aniversar Academicianului Marius Sala, Universitaria, 2007.

Doina Negomireanu; Elena Pîrvu; Cristiana-Nicola Teodorescu (coord.), Omagiu Gheorghe Bolocan, Craiova, Universitaria, 2006.

Doina Negomireanu (coord.), Ion Coteanu. In memoriam, Craiova, Universitaria, 2000.

 

6. Colegii de redacţie

RAMURI

Scrisul Românesc

MOZAICUL

COLOCVIUM  

Quaderni di studi italiani e romeni

 

7. Consilii ştiinţifice

Universitaria

Scrisul Românesc (Fundaţia - Editura)