Departamentul de limbi romanice și clasice

     

Oferta educaţională

Facultatea de Litere de la Universitatea din Craiova vă oferă următoarele cicluri de studii:

Cursuri zi:

 • Licenţa (3 ani)
 • Masterat (2 ani)
 • Doctorat (3 ani)

Cursuri ID: - Licenţă (3 ani)

1. Licenţă (3 ani)

Specializări:

 • Franceză A (limba şi literatura franceză - limba şi literatura română/o altă limbă străină: engleză, italiană, spaniolă, germană, rusă, latină) – Teaching Package;
 • Franceză B (limba şi literatura română/engleză - limba şi literatura franceză) - Teaching Package;
 • Traducere-interpretare (limba franceză – limba engleză);

Competenţe vizate:

- folosirea concretă a limbii străine în diferite situaţii de comunicare;

- cunoaşterea principalelor concepte ale lingvisticii tradiţionale şi moderne;

- cunoaşterea principalelor curente şi mişcări literare înregistrate în istoria literaturii franceze;

- capacitatea de a utiliza principalele concepte ale teoriei şi criticii literare contemporane.

Opţiuni profesionale multiple :

 • profesor de limba franceză
 • traducător-interpret
 • purtător de cuvânt
 • redactor de televiziune
 • prezentator de ştiri
 • animator cultural
 • secretar bilingv

2. Masterat (2 ani)

1. Limba  franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon Teaching Package

Masteratul continuă direcţiile masterului Espaces francophones. Diversité linguistique et culturelle, permiţând finalizarea formării universitare în domeniile : lingvistică generală şi lingvistică franceză, literaturi francofone, didactica francezei ca limbă străină. De asemenea, masterul se prezintă drept preambul la studii doctorale în toate aceste domenii.

2. Traducere şi terminologie juridică europeană (engleză-franceză) - Teaching Package

Masteratul îşi propune formarea de traducători bine documentaţi, cu o solidă formaţie teoretică şi practică care vor lucra în sistemul juridic şi economic românesc şi european, având competenţe multiple: juridică, plurilingvistică şi interculturală.

3. Doctorat (3 ani)

Conducători de doctorat :

 • Prof.univ.dr. Lelia TROCAN, specialist în istoria literaturii franceze, teoria şi critica literară modernă.
 • Prof.univ.dr. Cristiana TEODORESCU
 • Prof.univ.dr. Cecilia CONDEI