Departamentul de limbi romanice și clasice

     

Cercetare ştiinţifică

1. Centre de cercetare

- CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN DOMENIUL TRADUCERII ŞI TERMINOLOGIEI 

- CENTRUL DE CERCETARE – IDENTITĂŢI CULTURALE EUROPENE (CCICE)

2. Proiecte de cercetare

- Projet de recherche AUF, N/Réf . : CE/DG/617/2011 
MÉTHODOLOGIES ET PRATIQUES INNOVANTES EN DIDACTIQUE DU FLE (MEPRID-FLE), 2012-2014

Tipologia împrumuturilor lexicale din limba franceză în limba română. Fundamente teoretice, dinamică şi categorizare semantică (FROMISEM).

- WORDNET - Reţea semantică on line pentru limba română curentă actuală

- Proiect international Erasmus Intensive Programme under the Lifelong Learning Programme, 2010 / 2011: New tools for non-formal educators working on intercultural learning

Cercetări asupra francofoniilor europene: analiza genetică a textelor - abordare poietică/poetică şi proiect de conferinţă (CeFrE-AGT-APPC)

PROJET COMPLEXE DE RECHERCHE ET DE VALORISATION DE LA RECHERCHE (AUF,BECO,Réf. 5205CQ102, année 2011)
La jeunesse francophone. Dialogues des langues et des cultures (Séminaire International Universitaire de Recherche)

La jeunesse francophone. Discours, textes, contextes en dialogue. (Journée internationale consacrée à la formation de la recherche)

Projet de recherche AUF. Réf. projet TradSpe: BECO/P1/2011/46115FT103 (période de déroulement: le 1er janvier 2012 - le 31 décembre 2013)

3. PublicaţII ştiinţifice

-Reviste

Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice. Limbi şi literaturi romaniceRomance Languages and Literatures

Anale. Seria Ştiinţe filologice, LingvisticăAnnals of the University of Craiova. Series Philology. Linguistics

- Cărţi

4. Manifestări ştiinţifice

- Colocvii şi simpozioane