Departamentul de limbi romanice și clasice

     

Prezentarea departamentului

 

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ROMANICE SI CLASICE reunește cadre didactice și specialiști din domeniul limbilor romanice:

 • Limba și Literatura franceză
 • Limba și Literatura italiană
 • Limba și Literatura spaniolă
 • Limba și Literatura latină

În cadrul Departamentului, există lectori de limbă franceză și limba bulgară, vorbitori nativi a căror prezență contribuie la dezvoltarea dialogului intercultural între limbile și culturile romanice și balcanice.

Activitatea Departamentului DLRC este bogată şi variată, materializându-se prin următoarele aspecte :

 • o activitate didactică susţinută, desfăşurată la nivel de Licenţă, Master şi Doctorat ;
 • o permanentă coordonare şi implicare a studenţilor în activitatea de cercetare prin cercurile studenţeşti care funcţionează la nivelul catedrei cât şi prin prezenţa lor la colocviile şi la competiţiile naţionale şi internaţionale ;
 • o activitate ştiinţifică de prestigiu, oglindită prin contractele şi granturile de cercetare, organizarea de colocvii internaţionale, precum şi prin publicarea revistelor de specialitate :
  • Analele Universității din Craiova, Seria Lingvistică
  • Annales de l’Université de Craiova, Série langues et littératures romanes

Departamentul de limbi romanice si clasice acordă o importanță deosebită stimulării performanței academice și premierii celor mai bune rezultate obținute de studenți:

·         Concursul naţional de traducere între limbile romanice (franceză, italiană, română, spaniolă) şi latină este dedicat Zilei Latinităţii, fiind organizat anual pe 15 mai cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Institutul Cultural Francez, Institutul Italian şi Institutul Cervantes din București.

·         Atelierele de traducere – manifestare studențească care reunește studenți de la mai multe secții de traducere din România și care include o serie de dezbateri, traduceri în echipă, concurs de traducere pentru stimularea schimburilor profesionale în domeniul formării traducătorilor din universitățile românești.

·         Zilele  Francofoniei – manifestări artistice studențești organizate pe parcursul lunii martie, dedicate celebrării francofoniei la Universitatea din Craiova, care reunesc laolaltă cultura generală (concursul Tu sais, tu gagnes), poezia (Picnic poetic Haiku'noi),  cântecul (Karaoke), improvizația teatrală și gastronomia franceză.

·         Caravana francezei în grădiniţe -  proiect  de promovare a francezei precoce care se desfășoară în perioada noiembrie-mai a fiecărui an, cu sprijinulLectoratului francez și al Centrului de Reuşită Universitară, beneficiind de susţinerea financiară a Ambasadei Franţei și a Agenţiei Universitare a Francofoniei.

·         Săptămâna Limbii Italiene în lume, sărbătorită anual în a treia săptămână a lunii octombrie. La manifestările organizate în Săptămâna Limbii Italiene participă studenții şi profesorii de la Secția de Limba italiană, precum și profesorii care predau limba italiană în zona Olteniei.

 

Pagina Facebook:   https://www.facebook.com/DLRCCv/

- Volumul "Opera ca proiect. Studii oferite în amintirea Irinei MAVRODIN" - ArgumentCuprins