Departamentul de studii anglo-americane si germane

     

Prezentarea departamentului

 

  Specializarea Limbă şi literatură engleză s-a înfiinţat în anul 1966 şi a fost coordonată de Catedra de Limbi Moderne până în anul 1990 când s-a înfiinţat Catedra de Studii Anglo-Americane.  Începând cu anul 2011, specializarea  Limbă şi literatură engleză este coordonată de Departamentul de studii anglo-americane şi germane.
  În cadrul Departamentului de studii anglo-americane şi germane activitatea se desfăşoară în direcţiile didactică şi de cercetare şi se urmăreşte formarea specialiştilor în domeniu prin derularea a trei cicluri de pregătire: licenţă, masterat şi doctorat. Programele de studiu ale ciclului licenţă cuprind specializările Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (B)/Limba şi literatura latină; Limba şi literatura română/franceză – Limba şi literatura engleză; componenta engleză din cadrul specializării Traducători (engleză – franceză). Ciclul II de studii universitare oferă următoarea specializare: Masteratul de Studii de limba engleza si literaturi anglo-americane. 
  Prin disciplinele fundamentale şi de specialitate din cadrul programelor de studiu se urmăreşte formarea abilităţilor de integrare în diverse domenii ale vieţii socio-culturale: profesori pentru toate formele de învăţământ, mass-media, specialişti în cercetarea lingvistică şi literară, referenţi literari, redactori de carte, cercetători ai institutelor specifice din ţară şi străinătate, promotori culturali, purtători de cuvânt şi funcţionari în organisme guvernamentale/europene, instituţii de cultură, angajaţi ai companiilor multinaţionale, manageri şi asistent manageri.
  Activitatea cadrelor didactice de la Departamentul de studii anglo-americane şi germane se materializează în:

  • activitatea didactică susţinută desfăşurată la nivelul celor trei cicluri (licenţă, masterat şi doctorat);
  • activitatea ştiinţifică (concretizată în participări la conferinţe, publicarea de articole şi cărţi de specialitate, organizarea anuală a conferinţei internaţionale Language, Literature and Cultural Policies cu parteneri din străinătate şi publicarea revistei departamentului Annals of the University of Craiova, Series Philology, English);
  • coordonarea activităţii studenţilor în cadrul cercurilor, competiţiilor şi colocviilor studenţeşti.