Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Cursuri online

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

CURSURI online - Învăţământ la distanţă

 

- Acces platforma TESYSCadre didactice

- Acces platforma TESYS : Studenţi

- Forum - http://idfeaa.ucv.ro/forumLitere/

 

Pentru a putea descărca suporturile de curs, pe ani de studiu, studenţii acestei forme de învăţământ (ID) vor accesa aici:

CURSURI DOWNLOAD

Va fi apelată pagina universităţii, iar pe baza parolei de student se vor putea accesa suporturile de curs, pe discipline şi ani de studiu, conform planurilor de învăţământ.