Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Comitet de redacție

Analele Universităţii din Craiova. Seria Științe filologice. Langues et Littératures Romanes

Informații generale   Comitet științific   Comitet de redacție   Francais

Apel număr următor   Norme de redactare   Fișa de evaluare   Declarație de autenticitate   Arhiva

 

Director

Anda RĂDULESCU  andaradul@gmail.com

Redactor șef

Daniela  DINCĂ  danadinca@yahoo.fr

Secretar de redacție

Camelia   MANOLESCU cameliamanolescu@yahoo.com

Persoana de contact

Diana OȚĂT otatdiana@gmail.com

Membri

Sorin  CAZACU  (2013-2017)

Alice   IONESCU      

Cecilia Mihaela POPESCU

Valentina RĂDULESCU

Titela VÎLCEANU (din 2018)