Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Admitere - Masterat 2020

Admitere Masterat SEPTEMBRIE 2020

 

 1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

PROGRAME DE STUDII MASTERAT – anul universitar 2020-2021

 

Domeniul de masterat

Specializarea

Forma de învăţământ

Acreditare

program

Cifra de scolarizare

Buget

Taxa

 

 

 

 

 

Filologie

 

Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane

IF

Acreditat

-

10

Perspective lingvistice şi literare în spaţiul francofon 

IF

Acreditat

-

33

Traducere şi terminologii în context european (engleză, franceză / germană)

IF

Acreditat

-

26

Paradigme ale comunicării interculturale

IF

Acreditat

-

25

Ştiinţe ale educaţiei

Master didactic în domeniile: biologie, calculatoare, chimie, informatică

IF

 

50

-

Teatru şi artele spectacolului

Arta actorului

IF

Acreditat

-

13

Management și antreprenoriat cultural

IF

Acreditat

-

13

Muzică

Artă muzicală românească contemporană

IF

Acreditat

-

16

 

 

 

 1. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

 

 1.  CRITERII DE ADMITERE

În funcție de specializare, admiterea pentru ciclul de studii universitare de masterat se organizează pe baza următoarelor criterii:

Domeniul şi specializarea

Concurs de admitere şi criterii de departajare

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Filologie

 • Studii de limba şi literatura română  (IF) - Craiova
 • Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane (IF) - Craiova
 • Perspective lingvistice şi literare în spaţiul francofon (IF) - Craiova
 • Traducere şi terminologii în context european (engleză, franceză / germană) (IF) - Craiova
 • Paradigme ale comunicării interculturale (IF) - Craiova

 

Concurs de admitere

 1. Eseu motivațional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/ respins.
 2. Ierarhizarea se va face după media anilor de studiu din ciclul universitar de licență.

 

 

Criterii de departajare

Criteriul 1- Media examenului de finalizare studii - licenţă

Criteriul 2- Media examenului de bacalareat

 

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Ştiinţe ale educaţiei

 • Management educaţional (IF) – Craiova
 • Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei (IF) – Drobeta-Turnu Severin

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Ştiinţe ale educaţiei

 • Masterat dicactic (IF) - Craiova

Concurs de admitere

 1. Eseu argumentativ/motivațional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/ respins.
 2. Ierarhizarea se va face după media anilor de studiu din ciclul universitar de licență.

 

Criterii de departajare

Criteriul 1- Media examenului de finalizare studii - licenţă

Criteriul 2- Media examenului de bacalareat

 

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Teatru şi artele spectacolului

 • Arta actorului (IF)

 

Concurs de admitere - online

Proba 1– Interviu pe baza Dosarului de concurs (Portofoliu personal: Memoriu de activitate, CV si  motivața) – oral

Proba 2 – Proba de aptitudini interpretative pe baza Repertoriului de concurs – practic (7-15 minute)

Mențiuni:

 1. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 2. Nota finală este media aritmetică a celor două probe.

 

Criteriile de departajare

Criteriul 1- Media examenului de finalizare studii - licenţă

Criteriul 2- Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă                        

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Teatru şi artele spectacolului

 • Management şi antreprenoriat cultural (IF)

Concurs de admitere - online

La înscriere candidații vor depune un Portofoliu personal.

 • un Curriculum Vitae (format Europass);
 • un Memoriu de activitate;
 • un Mini-proiect

Etapă unică (oral):

Proba 1 – Interviu  - pe baza Portofoliului personal (depus la înscriere).

Proba 2 – Colocviu de cultură teatrală - pe baza bibliografiei de concurs.

Mențiuni:

 1. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 2. Nota finală este media aritmetică a celor două probe.

Criteriile de departajare

Criteriul 1 - Media examenului de finalizare studii - licenţă.

Criteriul 2 - Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă.                          

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Muzică

 • Artă muzicală românească contemporană (IF)

 

Concurs de admitere - online

La înscriere candidații vor depune un Portofoliu personal.

 • un Curriculum Vitae (format Europass);
 • un Memoriu deactivitate;
 • un Mini-proiect

Proba 1 : Interviu  - pe baza Portofoliului personal (depus la înscriere).

Proba 2 : Colocviu de cultură muzicală - pe baza bibliografiei de concurs.

 

Precizări:

 1. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 2. Nota finală este media aritmetică a celor două probe

 

Criteriile de departajare

Criteriul 1- Media de la examenul de licență

Criteriul 2- Media anilor de studii de licenţă

 

Eseul motivațional scanat se depune la dosarul de admitere și trebuie să respecte normele de redactare. Informații aici.

 

 • pentru examenul de admitere la specializările Arta actorului, Management și antreprenoriat cultural, Artă muzicală românească contemporană se găseşte aici:

https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/tematic%C4%83-admitere-master

 

 1.  CALENDAR ADMITERE
 1. Inscrieri şi probe eliminatorii

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR SE FACE ONLINE prin platforma EvStud https://evstud.ucv.ro

 

Domeniul de masterat

Înscrierea candidaţilor

Desfăşurarea probelor de concurs online

Afişarea rezultatelor

 

Înmatriculare (informații suplimentare mai jos)

 • Ştiinţe ale educaţiei

 

 

11 - 18 septembrie 2020

 

19  septembrie 2020

 

20 septembrie 2020

pe site-ul universității: www.ucv.ro

 

21-22 septembrie 2020

 

Înmatriculare  -  Confirmarea locurilor prin:

 • depunerea actelor în original (diploma de bacalaureat și foaia matricolă) pentru candidații declarați admiși la buget. Documentele originale vor fi prezentate în format fizic.
 • plata taxei de înmatriculare în valoare de 150 lei https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2020/Taxe_admitere_2020_2021_final.pdf pentru candidații declarați admiși la buget și taxă;
 • semnare contracte de școlarizare.

Nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

 

Domeniul de masterat

Înscrierea candidaţilor

Desfăşurarea probelor de concurs online

Afişarea rezultatelor parțiale

 

Înmatriculare

(informații suplimentare mai jos)

 • Filologie
 • Teatru şi artele spectacolului
 • Muzică

 

17 - 18 septembrie 2020

 

21  septembrie 2020

 

22 septembrie 2020

pe site-ul universității: www.ucv.ro

 

23- 25 septembrie 2020

 

 

CANDIDAȚII SE POT ÎNSCRIE LA UN SINGUR MASTERAT, BUGET SI TAXĂ.

Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor, semnate și scanate. Fiecare candidat își asumă responsabilitatea pentru autenticitatea documentelor și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”. 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorathttps://www.ucv.ro/admitere/

 

 1. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE:
  • 23- 25 septembrie 2020 – Confirmarea locurilor prin:
   • depunerea actelor în original (diploma de bacalaureat și foaia matricolă) pentru candidații declarați admiși la buget. Documentele originale vor fi prezentate în format fizic.
   • plata taxei de înmatriculare în valoare de 150 lei https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2020/Taxe_admitere_2020_2021_final.pdf pentru candidații declarați admiși la buget și taxă;
   • semnare contracte de școlarizare.

Nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

 

 • 26 septembrie 2020 – Afișare intermediară / Redistribuirea locurilor neconfirmate
 • 27-29 septembrie 2020  – Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (- depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget și taxă; plata primei tranșe din taxa de școlarizare -1000 lei- pentru candidații declarați admiși la taxă).
 • 30 septembrie 2020 – Afișare rezultate finale

 

 1.  DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

*Copiile documentelor de la punctele 2-9 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStud https://evstud.ucv.ro

 

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;*
 3. Diploma de licenţă/absolvire sau adeverinţa de licenţă (numai pentru absolvenţii 2020);*
 4. Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă (cu excepţia absolvenţilor 2020);*
 5. Certificatul de naştere;*
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie (cu specificaţia medicului „apt pentru facultate”);*
 8. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere*

Taxa de înscriere în valoare de 100 lei se poate achita prin BRD în conturile:

 • RO48BRDE170SV46910431700
 • RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghișeu
 • ța care atesta achitarea taxei se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea Acte identitate. Alte documente – Alte acte.
 • sau prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar.

https://www.ucv.ro/admitere/taxe_admitere/

 1. Candidaţii care sunt studenţi sau absolvenţi ai unui alt masterat prezintă la înscriere adeverinţa de student masterand şi adeverinţa (de student masterand sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă);*
 2. Eseu motivațional / portofoliu de concurs conform criteriilor de admitere (se încarcă în platforma EvStud https://evstud.ucv.ro  la secțiunea Acte identitate. Alte documente – Alte acte).

 

 

Contact:

Telefon  0251414468

Email:  secretariat.litere@ucv.ro