Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Admitere licenta 2020

Admitere licenţă 2020

 1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

PROGRAME DE STUDII LICENŢĂ – anul universitar 2020-2021

Domeniul de licență

Specializarea

Forma de învățământ

Acreditare

program

Cifra de scolarizare

Buget

Taxa

 

 

 

 

 

 

 

Limbă şi literatură

 

Limba și literatura română - O limbă și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)    

IF

Acreditat

60

60

Limba și literatura română - O limbă și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)   

ID

Acreditat

-

40

Limba și literatura română - Limba şi literatura latină    

IF

Acreditat

10

5

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin)

IF

Acreditat

25

din care 1 rrom

15

O limbă şi literatură modernă A (engleză)

- O limbă și literatură modernă B (franceză, italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura latină     

IF

Acreditat

52

din care 1 rrom

38

O limbăşi literatură modernă A (franceză)              

- O limbă și literatură modernă B (engleză, italiană, germană, spaniolă)/ Limbă şi literatură latină     

IF

Acreditat

16

14

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză, franceză)     

IF

Acreditat

19

11

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice  

IF

Acreditat

40

35

Jurnalism     

IF

Acreditat

22

18

 

 

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar                                

IF

Acreditat

20

40

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la Drobeta-Turnu Severin  

IF

Acreditat

20

40

 

Muzică

Muzică      

IF

Acreditat

6

din care 1 rrom

9

Interpretare muzicală-canto 

IF

Acreditat

5

din care 1 rrom

3

Interpretare muzicală-instrumente

IF

Acreditat

4

4

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie)

 

IF

Acreditat

9

6

Cinematografie şi media

Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)

IF

Autorizat provizoriu

11

1

 

Conversie

Domeniul de licență

Specializarea

Forma de învățământ

 

Limbă şi literatură

Conversie Limba și literatura engleză

IF

Locuri cu taxă

Ştiinţe ale educaţiei

Conversie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

IF

Locuri cu taxă

 

 1. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

 

 1.  CRITERII DE ADMITERE

În functie de specializare, admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă, se organizează pe baza următoarelor criterii:

Domeniul şi specializarea

Concurs de admitere şi criterii de departajare

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbă şi literatură

 • Limba şi literatura română - O limbă şi literatura modernă B (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) (IF/ID) - Craiova
 • Limba şi literatura română - O limbă şi literatura modernă B (engleză, franceză) (IF) - Drobeta-Turnu Severin
 • Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină (IF)
 • O limbă şi literatură modernă A (engleză) - O limbă şi literatură modernă B (franceză, italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura latină (IF)
 • O limbă şi literatură modernă A (franceză) - O limbă şi literatură modernă B (engleză, italiană, germană, spaniolă)/ Limbă şi literatură latină (IF)

Concurs de admitere

Media generală de admitere, reprezentată de media examenului de bacalaureat (100%)

 

Criterii de departajare

 1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat
 2. Media generală a anilor de studiu de liceu

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbi moderne aplicate

 • Traducere şi interpretare (engleză, franceză) (IF)

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

 • Comunicare şi relaţii publice (IF)
 • Jurnalism (IF)

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei

 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF) – Craiova
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF) – Drobeta-Turnu Severin

 

Concurs de admitere

Etapa I – eliminatorie Eseu motivațional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/respins. Informații privind redactarea eseului motivațional gasiți aici.

Etapa a II-a – dosar:  Media examenului de  bacalaureat – 100%

 

Criterii de departajare

 1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat
 2. Media generală a anilor de studiu de liceu

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Teatru şi artele spectacolului

 • Artele spectacolului (actorie) (IF)

 

 

Concurs de admitere - online

ETAPA Ieliminatorie (admis/respins)

Proba unică  (probă practică) Proba cuprinde obligatoriu următoarele componente:

 • Recitarea unei/unor poezii din repertoriul candidatului (la alegerea candidatului/comisiei);
 • Testarea calităţilor ritmice, vocale şi de coordonare;
 • Povestire la alegerea candidatului;
 • Interviu pe teme de cultură artistică generală şi teatrală.

ETAPA II :

Proba unică  (probă practică)

 • Lectură la prima vedere (un text la propunerea comisiei) și Interpretarea unui Monolog (comic sau dramatic, selectat din piese de teatru, la alegerea candidatului).

Mențiune pentru etapa II: Proba se notează cu note de la 1 la 10  și reprezintă nota de admitere la concurs.

 

Criterii de departajare:

 1. Media la examenul de bacalaureat
 2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Muzică

 • Muzică (IF)

 

Probele se susțin online.

Etapa I: Proba interpretativă – eliminatorie (admis/respins)

Probă de muzicalitate (instrumentală sau vocală)

Etapa a II-a: Probe teoretice – se notează cu note de la 1 la 10

 1. Auz muzical
 2. Solfegiu la prima vedere

Precizări

 1. Proba interpretativă - eliminatorie va fi evaluată cu calificativul Admis/Respins.
 2. În etapa a II-a - notarea candidaților se va realiza pe fiecare dintre cele două probe, în funcție de criteriile specifice fiecărei specializări.
 3.  Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 4. Nota finală de admitere reprezintă media aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

 

Criterii de departajare

 1. Media generală de la Bacalaureat;
 1. Media anilor de studii din Liceu.

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Muzică

 • Interpretare muzicală – canto (IF)

 

Probele se susțin online.

Etapa I: Proba interpretativă – eliminatorie (admis/respins)

 1. Recital vocal - cu acompaniament de pian sau cu negativ

Etapa a II-a: Probe teoretice – se notează cu note de la 1 la 10

 1. Auz muzical
 2. Solfegiu la prima vedere

Precizări

 1. Proba interpretativă - eliminatorie va fi evaluată cu calificativul Admis/Respins.
 2. În etapa a II-a - notarea candidaților se va realiza pe fiecare dintre cele două probe, în funcție de criteriile specifice fiecărei specializări.
 3. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 4. Nota finală de admitere reprezintă media aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

 

Criterii de departajare

 1. Media generală de la Bacalaureat;
 2. Media anilor de studii din Liceu.

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Muzică

 • Interpretare muzicală – instrumente (IF)

 

Probele se susțin online.

Etapa I: Proba interpretativă – eliminatorie (admis/respins)

1. Recital instrumental* - solo sau acompaniament de pian

*Pian, Vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară, harpă, flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompeta, trombon, tubă, percuție, nai

Etapa a II-a: Probe teoretice. – se notează cu note de la 1 la 10

 1. Auz muzical
 2. Solfegiu la prima vedere

Precizări

 1. Proba interpretativă - eliminatorie va fi evaluată cu calificativul Admis/Respins.
 2. În etapa a II-a - notarea candidaților se va realiza pe fiecare dintre cele două probe, în funcție de criteriile specifice fiecărei specializări.
 3. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 4. Nota finală de admitere reprezintă media aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

 

Criterii de departajare

 1. Media generală de la Bacalaureat;
 1. Media anilor de studii din Liceu.

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Cinematografie si media

 • Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) (IF)

Concurs de admitere - online

La înscriere, candidații au obligația să prezinte Portofoliul de concurs :

- Curriculum Vitae -  model Europass

- Motivația opțiunii pentru această specializare (text de maximum o pagină) 

- Mapă de lucrări (fotografii, alte lucrări de artă personale) – dacă e cazul

 

ETAPA I (scris) / eliminatoriu (admis/respins)

Proba unică:

 • Adaptarea cinematografică a unui scurt text literar și Analiza unui film în primă vizionare. 

 

ETAPA a II-a (practic/oral)

Proba 1

 • Interviu pe baza Portofoliului de concurs și analiza unei fotografii la prima vedere.

Proba 2

 • Colocviu de cultură cinematografică pe baza filmografiei și a bibliografiei (orientative) anunțate. 

Mențiuni pentru Etapa II:

 1. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 2. Nota finală este media aritmetică a celor două probe.

 

Criterii de departajare:

 1. Media la examenul de Bacalaureat
 2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu

 

Eseul motivațional scanat se depune la dosarul de admitere pentru programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Craiova și Drobeta-Turnu Severin) și trebuie să respecte normele de redactare. Informații aici.

Tematica pentru examenul de admitere se găseşte aici:

http://litere.ucv.ro/litere/ro/content/tematic%C4%83-admitere-licen%C8%9B%C4%83

 

 

 

 

 

 1. CALENDAR ADMITERE
 1. Inscrieri şi probe eliminatorii

Domeniul de licență

Înscrierea candidaţilor

Probe eliminatorii

 

Desfăşurarea probelor de concurs (probe de aptitudini)

 

Afişarea rezultatelor parțiale

 

Limbă şi literatură

 

 

13-17 iulie 2020

 

-

 

-

 

 

18 iulie 2020

pe site-ul universității: www.ucv.ro

Limbi moderne aplicate

 

13-17 iulie 2020

 

-

 

-

Ştiinţe ale comunicării

 

13-17 iulie 2020

 

-

 

-

Ştiinţe ale educaţiei

 

13-16 iulie 2020

Proba eliminatorie – eseu motivational depus la dosar

17 iulie 2020

 

-

 

Muzică

 

13-16 iulie 2020

 

Etapa I eliminatorie online

17 iulie 2020

Etapa a II-a de aptitudini online

17 iulie 2020

Teatru şi artele spectacolului

 

13-16 iulie 2020

 

Etapa I eliminatorie  online

17 iulie 2020

Etapa a II-a de aptitudini online

17 iulie 2020

Cinematografie și media

 

13-16 iulie 2020

 

Etapa I eliminatorie online

17 iulie 2020

Etapa a II-a

Practic/oral online

17 iulie 2020

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR SE FACE ONLINE prin platforma EvStud https://evstud.ucv.ro.

Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor, semnate și scanate. Fiecare candidat își asumă responsabilitatea pentru autenticitatea documentelor și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”. 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorathttps://www.ucv.ro/admitere/

 

 1. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE:
  • 19 – 23 iulie 2020 - Confirmarea locurilor prin:
   • depunerea actelor în original (diploma de bacalaureat și foaia matricolă) pentru candidații declarați admiși la buget. Documentele originale vor fi prezentate în format fizic.
   • plata taxei de înmatriculare în valoare de 150 lei https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2020/Taxe_admitere_2020_2021_final.pdf pentru candidații declarați admiși la buget și taxă;
   • semnare contracte de școlarizare.
   • Nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

     

  • 24 iulie 2020 – Afișare intermediară / redistribuirea locurilor neconfirmate.
  • 25-29 iulie 2020 - Confirmarea locurilor ocupate după redistribuie (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget și taxă; plata primei taxe de școlarizare – 1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă).
  • 30 iulie 2020 – Afișare rezultate finale

 

 DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

*Copiile documentelor de la punctele 3-8 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStud https://evstud.ucv.ro.

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere  * 
  Taxa de înscriere în valoare de 100 lei, indiferent de numărul de specializări pentru care optează candidatul, se poate achita prin BRD in conturile:
  - RO48BRDE170SV46910431700
  - RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata cu numerar, la ghișeu
  Chitanța care atesta achitarea taxei se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea Acte identitate. Alte documente – Alte acte.
  - sau prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar.
  https://www.ucv.ro/admitere/taxe_admitere/
 3. Certificatul de naștere;*
 1. Diplomă de bacalaureat / Adeverinţa (pentru absolvenţii 2020);*
 2. Foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;* Absolvenţii de liceu din promoţia 2019/2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Carte de identitate;*
 4. Adeverință medicală;*
 5. Pentru candidaţii care sunt studenţi: adeverinţa de student, adeverinţa (de student sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă).*
 6. Eseu motivațional / portofoliu de concurs dacă este cazul, conform criteriilor de admitere  (se încarcă în platforma EvStud https://evstud.ucv.ro la secțiunea Acte identitate. Alte documente – Alte acte).

Contact:

Telefon  0251414468

Email:  secretariat.litere@ucv.ro