Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară

COMUNICAT DE PRESĂ

Școala doctorală „Alexandru Piru” de la Facultatea de Litere a Universității din Craiova are deosebita plăcere de a vă invita sâmbătă, 25 martie 2017, ora 9, la primul colocviu doctoral național Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară.

Manifestarea științifică, pe care o dorim de tradiție, se adresează tinerilor doctoranzi din toate universitățile din țară pe care îi invităm la Universitatea din Craiova pentru un schimb intelectual real și fructuos care să îi ajute în demersul lor de cercetare doctorală.

Deschiderea oficială a manifestării științifice are loc sâmbătă, 25 martie, ora 9 în Sala Albastră a Universității din Craiova.

Comitetul de organizare a acestei manifestări științifice este format din studenți doctoranzi, dinamici și foarte implicați în activitatea Școlii doctorale „Alexandru Piru” de la Facultatea de Litere: Drd. Oana Băluică, Drd. Elena-Georgiana Condoiu (Vintilă). Drd. Loredana Gelep, Drd. Rodica-Doina Georgescu, Drd. Elena Țăpurluie (Odjo).

La Colocviul Școlii doctorale „Alexandru Piru” Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară participă 51 de tineri doctoranzi de la toate universitățile din țară, comunicările prezentate fiind în română (22 lucrări), franceză (19 lucrări) și engleză (10 lucrări).

Colocviul este organizat în nouă secțiuni: Limbă franceză, Lingvistică engleză, Studii culturale și literatură franceză, Studii culturale și literatură engleză, Literatură română, Limbă română, Antropologie, studii culturale, comunicare.

Lucrările colocviului doctoral vor fi publicate la Editura Universitaria a Universității din Craiova.

 

Persoane de contact: Prof.univ.dr. Cristiana TEODORESCU, Drd. Oana BALUICĂ