Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Admitere - Master 2017

1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ

PROGRAME DE STUDII MASTERAT – anul universitar 2017-2018
CIFRA DE SCOLARIZARE

Domeniul de masterat

Specializarea

Forma de învăţământ

Cifra şcolarizare

Buget

Taxă

 

 

 

Filologie

Studii de limba şi literatura română (limba română)

IF

38 (din care 2 rromi)

12

Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane (în limba engleză)

IF

38 (din care 1 rrom)

12

Limbă franceză, didactică şi literatura în spaţiul francofon

IF

20

30

Traducere şi terminologii în context european (engleză, franceză, germană)

IF

20

30

Paradigme ale comunicării organizaţionale

IF

20 (din care 1 rrom)

30

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

IF

19

31

Consiliere educaţională si dezvoltarea carierei (la  Drobeta Turnu Severin)

IF

20 (din care 1 rrom)

30

Teatru şi artele spectacolului

Arta actorului

IF

10

15

Muzică

Artă muzicală românească contemporană

IF

5 (din care 2 rromi)

5

 

TOTAL

 

190 (din care 7 rromi)

195

 

2. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

2.1. CRITERII DE ADMITERE

În functie de specializare, admiterea pentru ciclul de studii universitare de masterat se organizează pe baza următoarelor criterii:

Domeniul şi specializarea Concurs de admitere şi criterii de departajare

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Filologie

 • Studii de limba şi literatura română (limba română) (IF) - Craiova
 • Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane (limba engleză) (IF) - Craiova
 • Limbă franceză, didactică şi literatura în spaţiul francofon (IF) - Craiova
 • Traducere şi terminologii în context european (engleză, franceză, germană) (IF) - Craiova

Paradigme ale comunicării organizaţionale (IF) - Craiova

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Ştiinţe ale educaţiei

 • Management educaţional (IF) – Craiova

Consiliere educaţională si dezvoltarea carierei (IF) – Drobeta-Turnu Severin

Concurs de admitere

- Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului

 

Criterii de departajare

Criteriul 1- Media examenului de finalizare studii - licenţă

Criteriul 2- Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Teatru şi artele spectacolului

 • Arta actorului (IF)
 • Concurs de admitere

Proba 1- Interviu pe baza dosarului de concurs – oral

Proba 2 – Aptitudini interpretative din repertoriul de concurs-practic

 

Criterii de departajare

Criteriul 1- Media examenului de finalizare studii - licenţă

Criteriul 2- Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Muzică

 • Artă muzicală românească contemporană (IF)
 • Concurs de admitere

Proba 1- Istoria muzicii universale şi româneşti – scris

Proba 2 – Didactica specialităţii - oral

 

Criteriile de departajare

Criteriul 1- Nota de la Proba 1

Criteriul 2- Nota de la Proba 2

Criteriul 3- Media examenului de licenţă

Criteriul 4- Media anilor de studii de licenţă

 

 

 

3. Tematica pentru examenul de admitere se găseşte aici

 

3.1. CALENDAR ADMITERE

 1. INSCRIERI ŞI PROBE ELIMINATORII

Domeniul de masterat

Înscrierea candidaţilor

Desfăşurarea probelor de concurs (scris / interviu)

Afişarea rezultatelor

 • Filologie
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Teatru şi artele spectacolului
 • Muzică

 

11 - 12 septembrie 2017

 

13  septembrie 2017

14 septembrie 2017 la panourile de la intrarea dinspre teatru și pe site-ul universității: www.ucv.ro

 2. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE: 

 • 18 - 19 septembrie 2017 - confirmarea locurilor de la buget și taxă prin depunerea actelor in original, achitarea taxei de înmatriculare şi semnarea contractelor de studii
 • 21 septembrie 2017 – redistribuirea locurilor neconfirmate şi afișarea rezultatelor finale
 • 22 septembrie 2017 - confirmarea locurilor după redistribuire. Retragerea dosarelor

 Notă

 • Neconfirmarea locurilor de la buget și taxă atrage după sine pierderea locului
 • Candidaţii respinşi trebuie să-şi ridice dosarul până pe 22.09.2017, în zilele lucrătoare. După această dată, dosarele se topesc.
 • Toţi candidaţii trebuie să păstreze acasă mai multe copii legalizate după Diploma de Bacalaureat şi de Licenţă. De la facultate, diplomele nu se eliberează decât la absolvire.

 

3.2. ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

         Actele se depun într-un dosar mapă.

        Ordinea actelor în dosar:

 1. Formularul de înscriere (se completează la sala în momentul înscrierii);
 2. Diploma de bacalaureat (în original);
 3. Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (numai pentru absolvenţii 2017) (în original) ; 
 4. Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă (cu excepţia absolvenţilor 2017) (în original); 
 5. Certificatul de naştere (copie şi original pentru certificarea conformităţii); *
 6. Buletin de identitate / Carte de identitate (copie); *
 7. Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie (cu specificaţia medicului „apt pentru facultate”) (în original);
 8. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere la concursul de admitere;
 9. Candidaţii care sunt studenţi sau absolvenţi ai unui alt masterat prezintă la înscriere adeverinţa de student masterand şi adeverinţa (de student masterand sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă) (în original);
 10. Procură notarială pentru împuternicit în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere (în original).

 

Notă

   * Certificarea conformităţii cu originalul se face de către membrii comisiei.

** La înmatriculare se depun Diploma de Bacalaureat şi de Licenţă în original şi nu se ridică pe perioada şcolarizării (vă recomandăm să păstraţi la domiciliu copii legalizate).