Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Şcoala doctorală „ALEXANDRU PIRU”

 

 

- Primul colocviu doctoral național Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară (25 martie 2017) - Programul colocviului - Caiet de rezumate

Tematica doctorat 2016

Tematica doctorat 2014

Admitere doctorat - SEPTEMBRIE 2013

Conducători de doctorat:

 • Prof.univ.dr. Ovidiu Ghidirmic
 • Prof.univ.dr. habil. Emilia Parpală Afana
 • Prof.univ.dr. Nicu Panea
 • Prof.univ.dr. Felicia Burdescu
 • Prof.univ.dr. Emil Sîrbulescu
 • Prof.univ.dr. Lelia Trocan
 • Prof.univ.dr. Cristiana Teodorescu
 • Prof.univ.dr. habil. Victor Olaru
 • Prof.univ.dr. habil. Silvia Pitiriciu
 • Prof.univ.dr. habil. Catalin Ghita
 • Prof.univ.dr. habil. Cecilia Condei
 • Conf.univ.dr. habil. Cecilia Mihaela Popescu

Concursul de admitere la doctorat se organizează anual, între 15 - 25 septembrie la următoarele specializări:

 • Literatură română
 • Limba română
 • Limbă şi literatură clasică (latina)
 • Limbă şi literatură engleză
 • Limbă şi literatură franceză

Organizarea
Şcoala doctorală este condusă de un Consiliu ştiinţific format din conducătorii de doctorat şi un director ce are ca atribuţii îndrumarea activităţii academice curente: organizarea sesiunilor de examene, a sesiunilor de evaluare a rapoartelor de cercetare din planul individual de pregătire, a susţinerii tezelor de doctorat în catedre şi apoi susţinerea lor publică.

Funcţionarea
Conform planului de pregătire avansată şi a programului de cercetare ştiinţifică, specializarea prin doctorat se întinde pe durata a trei ani universitari.

Plan de învăţământ